КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ: В БЪЛГАРИЯ СА НАЛИЦЕ ГОДИНИ НАРЕД ЛОШО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, КОРУПЦИЯ И ГОЛЕМИ ЩЕТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Обсъждане на петицията за ямболското депо в Комисията по петиции към ЕП

Основни пунктове от дискусията в Комисията по петиции към Европейския парламент по Петиция 1353/2011 г. от 2614 жители на Ямбол и селата Дражево, Хаджидимитрово, Кабиле, във връзка с неправомерни действия на Община Ямбол, Министерство на околната среда и водите и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда" в България относно нерегламентирано сметище на община Ямбол и проект за изграждане на регионално депо

 

  • Петицията е оставена отворена, което означава, че Европейската комисия и Комисията по петиции ще продължат да наблюдават ямболското сметище;
  • Членове на Комисията по петиции от всички парламентарно представени политически групи в Европейския парламент са единодушни, че в България е налице трайна повторяемост на нарушенията на европейското законодателство по отношение на управлението на отпадъци;
  • През 2011 г. представители от Комисията по петиции бяха на мисия в България във връзка със сметището в Суходол. Днес, ръководителят на тази мисия, Маргрет Аукен и Виктор Бощинару – също участвал в мисията, са категорични – нещата в България не са се променили. Министърът на околната среда и водите е заявила, че българското правителство е силно ангажирано с ефективното прилагане на европейското законодателство и по-специално с оценката за въздействие върху околната среда при инвестиционни проекти. По думите на Виктор Бощинару, случаят с Ямбол илюстрира една пристрастност по прилагането на законодателството за ОВОС. Налице е години наред лошо прилагане на законодателството, корупция, или поне съмнения за корупция и големи щети върху околната среда, най-вече върху подпочвените води, които са от изключителна важност за населените места;
  • Антоанета Ризова-Калапиш от ГД „Околна среда” към Европейската комисия припомни, че е в ход процедура за нарушение по чл.258 от договора за функционирането на Европейския съюз срещу България, заради функционирането на 124 нерегламентирани сметища в България, в това число и ямболското. Тези сметища трябваше да бъдат затворени до 16 юли 2009 г. Вече изтече и срокът, в който МОСВ трябваше да даде отговор по мотивираното становище на ЕК – вторият и последен етап на досъдебната фаза на производство. Нерегламентираните сметища обаче продължават да се експлоатират, което означава, че заради лошата организация на МОСВ и общинските ръководства, България вече влиза във втора съдебна процедура по отношение на управлението на отпадъците.
  • От МОСВ са се опитали да замаскират нарушенията и с проекта за регионално депо – Ямбол. От Информационната система по управление на европейските средства /ИСУН/ ясно се вижда, че на 17.09.2012 г. между МОСВ и община Ямбол е подписан договор за финансиране на проекта за Регионално депо-Ямбол със средства оп Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране. През януари 2013 г. от МОСВ обаче са заявили на ЕК, че проектът е замразен, че инвеститорът е оттеглил инвестиционното си предложение в рамките на процедурата за ОВОС и че ново инвестиционно предложение все още не е постъпвало.

АКО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е ОТТЕГЛЕНО, ТОГАВА НА КАКВА БАЗА Е ПОДПИСАН ДОГОВОРЪТ МЕЖДУ МОСВ И ОБЩИНА ЯМБОЛ?
И както каза Илияна Йотова, член на Комисията по петиции, инвестиционният проект може да е спрян, но няма гаранции до кога. Още повече, напълно е възможно да се появи нов инвеститор, който отново ще бъде в нарушение на европейските и национални закони

  • Антоанета Ризова-Калапиш от ГД „Околна среда” е категорична, че Европейската комисия предприема действия всяко регионално депо, което се изгражда с европейско съфинансиране, да отговаря на европейското и българското законодателство. Депото в Ямбол /както впрочем и депата в Разлог, Самоков, Стара Загора и на много други места/ не отговарят на европейското и българското законодателство. Най-вече поради липса /или фалшифициране/ на оценка за въздействие върху околната среда.
  • Виктор Бощинару обърна внимание на това, че през 2013 г. в ЕП ще бъде приета новата многогодишна финансова рамка, в която ще залегнат нови, много строги правила за проекти с европейско съфинансиране. Задължително е средствата в Европа да не се разходват ненужно и незаконосъобразно.
  • Маргрет Аукен даде много висока оценка на сдружение „Движение с екологична насоченост” по отношение на гражданските инициативи до този момент за проекта за ямболското регионално депо. По нейните думи, това е гаранция, че гражданското общество в България вече се е активизирало.

 

На тези линкове можете да проследите цялата дискусия - 30 минути.

https://docs.google.com/file/d/0B-pHc129v8wEdDgxdE5uR1pkWnM/edit

http://www.youtube.com/watch?v=LRmjHGAj9AA

Сподели