Декларация: Институциите защитават милиардни печалби на компаниите за сметка живота, здравето, правата и интересите на българските граждани*

Текст от декларация  от октомври 2012 г. на политически клуб „Екогласност“, Партия на зелените, Зелена партия, Движение с екологична насоченост, инициативни комитети от Крумовград, Ямбол, Златица и Пирдоп:

Гражданите от регион Средногорие констатираха множество нарушения на българските и европейски закони, етични и морални норми, довели до трагично увреждане на околната и градска среда в регион Средногорие и Република България, и заплаха за човешкото здраве и живот. Тези лица в своите действия се ръководят само и единствено от интересите на фирма „Аурубис България” АД – Пирдоп; „Дънди Прешъс Металс” и дъщерните му фирми; „Елаците-Мед” ЕАД, опъвайки чадър върху тях и защитавайки техните милиардни печалби за сметка живота, здравето, правата и интересите на българските граждани.” Приведени са и примери. Един от тях е издаването на незаконно Комплексно разрешително на фирма „Аурубис България” АД за изграждане на ново хвостохранилище (депо за опасни отпадъци, в това число арсен и кадмий). Комплесното разрешително се издава през 2010 г., въпреки че депото е изградено още през 2008 г. без необходимите разрешителни за това и без провеждане на процедура по ДОВОС (доклад за оценка на въздействието върху околната среда) в непосредствена близост до Защитена зона „Централен Балкан Буфер” по Натура 2000”, въпреки че още през 2008 г. е установено това нарушение и е издадена заповед от зам. министър Евдокия Манева за налагане на санкция. Още един пример. Вземане на решение от Министър Нона Караджова за унищожение на 800 декара българска гора в Защитена зона „Средна гора” в полза на „Елаците-Мед” ЕАД за разширение на хвостохранилище „Бенковски 2”, от което ежемесечно се изливат опасни вещества в река Тополница.
 

-

* Материалът е подготвен в рамките на проект на Владимир Иванов и BlueLink.net "Околна среда vs. Инвестиции" с подкрепата на програма "Повече плурализъм по време на криза" на Институт "Отворено общество"

Сподели