Преди оставката на правителството, Евдокия Манева отмени скандално решение на РИОСВ-Стара Загора

Преди премиерът Борисов да обяви, че правителството дава оставка, МОСВ отмени скандалното решение на директорката на РИОСВ-Стара Загора за изграждане на кариера край Малко Шарково и Мамарчево без оценка за въздействието върху околната среда. Жалбите бяха подадени от „Зелени Балкани”,  Българско дружество за защита на птиците, „Движение с екологична насоченост”и кмета на община Болярово.
Припомняме, че през месец ноември м.г. директорката на РИОСВ-Стара Загора Пенка Начева даде разрешение на столична счетоводна фирма да гърми свободно и разкопава плодородните земи на Малко Шарково и Мамарчево и защитената зона „Дервентски възвишения” за габродиоритови порфирити и базалти от находище „Болярка”. Най-страшното беше, че с това решение „Минера – ММ” получи право да си прави експерименти с населението на Малко Шарково и Мамарчево, като гърми неконтролирано с токсични взривове. В самото инвестиционно предложение е записано, че ще се извършват „експериментални опити за установяване на необходимото взривно вещество”.
Близостта на населените места и опасността за хората не е коментирана от зам.-министъра на околната среда Евдокия Манева. Тя е категорична, обаче, че директорката на РИОСВ-Стара Загора е упражнила „неправилно оперативната си самостоятелност”, тъй като не е отчела наличието на гнездо на царски орел в Дервентските възвишения в близост до Малко Шарково. Решението на Пенка Начева е отменено като нецелесъобразно. Манева прехвърля на Административен съд – Стара Загора да прецени неговата законосъобразност.

Сподели