ЕК започва обществено обсъждане: Какво да правим с пластмасовите отпадъци?

Европейската комисия публикува Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда, с която цели да постави началото на широко обсъждане по темата как пластмасовите изделия да станат по-устойчиви през целия им жизнен цикъл и как да се намали въздействието на пластмасовите отпадъци върху околната среда.
Целта на обсъждането на Зелената книга е да се съберат данни и становища, за да се оцени въздействието на пластмасовите отпадъци и да се определи европейска стратегия за смекчаване на това въздействие. ЕК приканва заинтересованите страни да споделят мнението си по въпроса дали и как съществуващото законодателство следва да бъде адаптирано, за да се рещи проблема  с пластмасовите отпадъци и да се насърчи тяхната повторна употреба, рециклиране и оползотворяване за сметка на депонирането.
Държавите членки, Европейският парламент, Европейският икономически и социален комитет и всички заинтересовани страни, включително  граждани и НПО се приканват да представят своите мнения по предложенията, изложени в Зелената книга.
След всеки раздел в Зелената книга са посочени 26  конкретни въпроси относно вариантите на политиката. Може да се изпращат коментари по всички или по някои от въпросите.
Консултациите ще продължат до 7 юни 2013 г.
Резултатите ще послужат като основа за предприемане на допълнителни мерки през 2014 г. в рамките на по-широкообхватен преглед на политиката в областта на отпадъците. Особено внимание ще се обърне на настоящите цели за депата и за оползотворяване на отпадъците, както и на последваща оценка на петте директиви относно различните потоци от отпадъци.
Повече подробности за  общественото обсъждане и как да се изпращат мненията на ТУК:

В кампанията за разрешаване на проблемите с отпадъците се включи и актьора Джеръми Айрънс. Той участва в пресконференцията на ЕК при представяне на Зелената книга, а освен това е и разказвач и изпълнителен продуцент на документалния филм за пластмасовите отпадъци "Trashed".

Трейлър на филма

Сподели