Коалиция за природата: ЕК проверява процедурата за изменение на плана за управление на Пирин

лого

По повод съобщенията, че Европейската комисия закрива наказателната процедура срещу България заради Национален парк Пирин коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ уточни, че процедурата е спряна, защото Европейската комисия счита, че нарушението в Чалин валог обхваща малка площ, която не би довела до сериозни последствия за цялата защитена зона в Пирин. Европейската комисия изрично подчерта, че очаква българския съд и прокуратура да излязат с решение по другите нарушения, за които й е сигнализирано от българските природозащитни организации, преди тя да реагира. Все още тече съдебна процедура за новия лифт на Платото, припомнят от природозащитната коалиция.

Междувременно Европейската комисия започна разследване заради процедурата за изменение на плана за управление на Национален Пирин, информираха природозащитниците. Желаните от община Банско изменения в плана не са подложени на екологична оценка и оценка за съвместимост, както са изискванията на европейското законодателство. Национален парк Пирин е и част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Европейската комисия е изпратила официално писмо 4677/13/ENVI с въпроси до българското правителство след сигнал на природозащитни организации от коалицията „За да остане природа в България“.

В съобщение до медиите Коалиция "За да остане природа в България" информира, че наказателната процедура на ЕС беше заради изграждането на четириседалков лифт в местността „Чалин валог“ и на инженерно съоръжение за преминаването на ски писта „Чалин валог“, реализирани през 2007 г. Проучването на Европейската комисия по случая започна през 2008 г. след сигнали на природозащитни организации, че въпросните съоръжения са изградени без оценка за съвместимост.Европейската комисия не е разглеждала нарушенията в ски зона Банско като цяло, а само тези елементи от нея в местността Чалин валог, изградени след 2007 г., откогато България е член на Европейския съюз. Европейската комисия се ограничава да проучва извършеното в ски зона Банско в Национален парк Пирин само след 1 януари 2007 г, се казва в съобщението. Прокуратурата все още не е взела решение срещу сигналите за изсичане на дървета при изграждането на лифта „Бъндеришка поляна – Коларски път“.

"Не площта има значение, а принципите на спазване на европейското законодателство," заяви Константин Иванов от коалицията. Природозащитнизите набират от месеци подписи в онлайн петицията в защита на Национален парк Пирин. Досега са събрани над 40 000 подписа в интернет и на хартия. В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.

Сподели