Протестите ще продължат, ако хората на Манева и Караджова не си отидат от МОСВ

ЧРЕЗ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ

НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ ВАРНА

ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ


ОТВОРЕНО ПИСМО
От Сдружение „Движение с екологична насоченост”,
8600 гр. Ямбол ул. „.Ал. Стамболийски” 30, ет.6 офис 64
GSM: 0878 288 390, ел.поща: den [dot] yambol [at] gmail [dot] com


Уважаеми господин Министър-председател,
Ние, членовете на сдружение „Движение с екологична насоченост” споделяме напълно отвореното писмо на браншовите морски организации от Варна, Бургас и други места, относно назначенията и поддръжката във Вашето правителство на хора, които години наред се облагодетелстват лично за сметка на националните ни интереси. Освен цитирания в писмото на Националния съюз на превозвачите Петър В.Киров, ще добавим също Малина Крумова / директор на УО на ОП „Околна среда” в правителството на Б. Борисов, зам.-министър на околната среда в служебното правителство и сега отново директор на дирекция „Кохезионна политика за околна среда” в МОСВ/; Валерия Герова /директор на Дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки” в МОСВ от правителството на Б. Борисов и настоящ/; Галина Симеонова /изпълнителен директор на ПУДООС от правителството на Б. Борисов и настоящ/; Ваня Григорова /изпълнителен директор на ИАОС/; Пенка Начева /началник на РИОСВ-Стара Загора/; Бойчо Георгиев /началник на РИОСВ-Бургас/ - все чиновници, които заедно с Евдокия Манева и Нона Караджова не само през мандата на Борисов, а и през предходните години, свършиха много съществена работа за разболяване на българските граждани и българската природа. Припомняме ви, че част от цитираните чиновници са в структурите на МОСВ от началото на прехода в България. И са отговорни за неизпълнението на поетите от България “сериозни ангажименти по европейското законодателство” и за наложения Екоцид върху всички ни.
Конкретно са виновни за:
- наказателната процедура срещу България заради това, че в страната ни със знанието на МОСВ и регионалните му структури продължават да се експлоатират 124 нерегламентирани общински сметища, които трябваше да бъдат закрити до 16 юли 2009 г.;
- милионите левове финансови корекции /санкции/ от страна на Европейската комисия по проекти по оперативна програма “Околна среда”;
- многобройните жалби пред Комисията по петициите в Европейския парламент от българските граждани във връзка с налаганите с диктаторски методи от страна на МОСВ площадки за регионални депа за отпадъци;
- манипулираните доклади по оценка за въздействие върху околната среда по проекти за изграждане на кариери, сметища, заводи с опасни производства, инсталации за преработка на отпадъци и др.;
- ненаказания незаконен дърводобив от речни диги, от стотици декари гори и паркове, както от частни фирми като “Юлен”, така и по проекти с европейско съфинансиране на общини;
- далаверите в “Дюни-гейт”;
- високата заболеваемост в Средногорието вследствие на замърсяването на въздуха и реките с арсен и други опасни химикали;
- попълване на мониторинговия комитет на ОП “Околна среда” с мъртви души и заинтересовани лица с цел облагодетелстване от европари;
- нераздаване на европарите от ОП “Околна среда” на предвидените бенефициенти –общини;
- презастрояването на Черноморието и съсипването на последните останали девствени природни кътчета в региона;
- допускането на вероятността в България да се добива шистов газ чрез фракинг;
- натиска върху Министерството на здравеопазването да отмени единствената наредба, която защитаваше здравето и жилищата на българските граждани от съседство с опасни производства – Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда...
Заради лошата околна среда всяка година в България от рак заболяват допълнително 6800 души. Не напразно срещу горецитираните чиновници имаше най-много граждански протести. И ние ще продължим да търсим лична и наказателна отговорност от тях за извършените престъпления. Ще продължим и с протестите, ако не предприемете конкретни мерки и не ги отстраните от заеманите от тях постове във Вашето правителство.
Oчакваме Вашата реакция.


С уважение:
Димитър Вълев Димитров
/Председател на „ДЕН”/
 

Сподели