„ДЕН” събори министерско решение за ямболското сметище

Върховният административен съд отмени на 15 юли решение на министъра на околната среда и водите без оценка за въздействие върху околната среда да бъдат изградени отводнителен канал, канализация на стопанския двор, басейн и система за отвеждане на отпадъчните води за Регионално депо-Ямбол. Магистратите потвърдиха становището на сдружение „ДЕН”, че подобно инвестиционно предложение подлежи на задължителна ОВОС. Съдът споделя и становищата на „Движение с екологична насоченост” и на прокурора, че е необходимо да се съобразят направените бележки от Европейската комисия относно недоброто прилагане на европейското законодателство, свързано с опазване на околната среда, както и констатацията за нарастващата тенденция за разделяне на инвестиционните проекти на подпроекти, по който начин се избягва извършването на ОВОС.
Община Ямбол е извършвала оценка за въздействие върху околната среда през далечната 2002 г. и то само за актуализиран проект за разширение на сега действащото нерегламентирано сметище. Това решение се използва неправомерно по проекта за регионално депо, въпреки че от 2010 г. категорично е загубило давност. Заради европейските пари обаче документът бе приет от МОСВ по проекта, използван беше и по преписката за канализацията, басейна и системата за инфилтрата.
„При положение, че за всеки от етапите се приеме липса на основания за ОВОС, предвид ограничения обхват на територия и капацитет на инсталациите, няма да бъде установен и кумулиран ефект на вероятно отрицателно въздействие на депото за отпадъци върху околната среда, включително и по отношение на намиращите се в съседство две защитени територии”, категоричен е тричленният състав на Върховния административен съд.
Оценката за въздействие върху околната среда на тези обекти е първия етап от изготвянето, одобряването и влизането в сила на подробни устройствени планове за тях. Това пък е задължително условие за привеждане на авансовото плащане по договора на общините с МОСВ за финансиране строителството на Клетка 1 от Регионалното депо. Припомняме, че на 3 юни 2013 г. кметът Георги Славов за пореден път изманипулира общинските съветници да му дадат право да подпише запис на заповед пред МОСВ за близо 6 млн.лв. като авансово плащане по проекта с условие, че те ще бъдат върнати от гражданите на Ямбол при установени нарушения по проекта.
Освен министерското решение, по жалби на сдружение „ДЕН” са отменени и 3 решения на Общински съвет-Ямбол за регионалното депо, едно от които вменяваше още 126 хиляди лева задължения за жителите на града.
От Европейската комисия са категорични, че няма да отпуснат финансиране по проекти, които вредят на здравето на хората и на околната среда. Това беше и причина от „ДЕН” да препоръчат в нарочни писма на кметовете на общините Тунджа, Стралджа, Сливен и Нова Загора да започнат спешно проучвания за нови площадки за регионалното депо. На среща с комисаря по околната среда Янез Поточник и с министъра на околната среда Искра Михайлова от сдружението поискаха не спиране, а замразяване на средствата по проекта за депото до извършване на реалните проучвания и оценки за рисковете върху човешкото здраве и природата.

Сподели