Общински съвет-Ямбол продължава да губи съдебни дела с „ДЕН”

За засилен контрол върху решенията на Общински съвет-Ямбол призова адвокатът на сдружение „ДЕН” пред областния управител Николай Пенев. Голяма част от тези решения са неиздържани, отменят се от съда като незаконосъобразни, но основният проблем е, че рефлектират отрицателно върху цялата ямболска общественост.
На 2 август Общински съвет-Ямбол загуби поредното си дело срещу сдружение „ДЕН”. Върховният административен съд потвърди решението на Административен съд-Ямбол за отмяна на приетата от местния парламент на 13 юни 2012 г. актуализация на Общинската програма за управление на отпадъците. Магистратите категорично потвърдиха изложените от „ДЕН” мотиви, че всяко изменение на подобна програма подлежи задължително на екологична оценка, а съветът може да го приеме едва след влизането на тази оценка в сила.
Екологична оценка на предложената от кмета Славов актуализация на програмата не е правена. Напротив, със свое решение № СЗ-7-ЕО/2012г. старият директор на РИОСВ-Стара Загора Пенка Начева постанови, че такава не е необходима. Самото решение на Начева също е атакувано в съда от сдружение „ДЕН” и все още не е влязло в сила. Заседанието за него е насрочено на 30 септември т.г. във Върховния административен съд.
На 23 септември т.г. пък, пак във Върховен административен съд, юристите на Общински съвет-Ямбол отново ще се изправят срещу адвоката на „ДЕН” в опит да задължат данъкоплатците на града да поемат цялата тежест от недопустимите разходи по проекта за регионалното депо. Миналия октомври Административен съд-Ямбол се произнесе, че преди съветниците да вземат това решение е следвало да бъде поискано съгласието на самите данъкоплатци чрез местен референдум. Наред с това е незаконосъобразно само жителите на Ямбол да плащат за депото при положение, че се предвижда на него да се трупат боклуците на още четири общини.
От „ДЕН” вече подготвят жалба и срещу високата такса смет в Ямбол. Припомняме, че сдружението организира подписка и протести по този проблем още през първите месеци на годината. До този момент общинските чиновници не са изпълнили законовия си ангажимент да преизчислят таксата за боклука, въпреки няколкократните призиви на данъкоплатците. 

Сподели