Новини

Новина
29-06-2020

BlueLink has become a member of the European Center for Press and Media Freedom (ECPMF) - a non-profit organisation with the mission to promote, preserve and defend media freedom. BlueLink joined the pan-European organisation in the end of May 2020.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
29-06-2020

БлуЛинк стана член на Европейския център за свобода на печата и медиите (ECPMF) - нестопанска организация, която цели да насърчава, съхранява и защитава свободата на медиите. БлуЛинк се присъедини към общоевропейската мрежа в края на май 2020 г.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
26-06-2020

Фондация „Български център за джендър изследвания” /БЦДИ/ - София и БЦДИ - клон Хасково започнаха изпълнението на Проект “Да не оставим нито едно нуждаещо се лице без грижа” - Защита на правата на уязвими лица, пострадали от домашно насилие в условията на пандемия.

Новина
25-06-2020

Зеленият преход е един от основните стълбове за възстановяване от пандемията с активното участие и съвместни усилия на всички държави членки на ЕС.

Новина
19-06-2020

BlueLink presented key findings about the role of the Internet in Gender Based Violence in Bulgaria within a meeting with research organisations and individuals at the Second convening of the Feminist Internet Research Network (FIRN).

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
19-06-2020

Постигане на подкрепящ дискурс за преодоляването на онлайн насилието, основано на пола и взаимодействие и партньорство между държавните и общински институции и неправителствените организации са сред основните препоръки на доклада.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
17-06-2020

Съдът даде ход на делото, с което фермер и Община Сливница се противопоставят на плановете на минна компания, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки, да копае въглища между софийските села Радуловци, Братушково и Бърложница.

Submitted by: Greenpeace Bulgaria's picture Greenpeace Bulgaria
Новина
11-06-2020

More than 100 European civil society organisations supported an open letter calling for an increase of the Rights and Values programme that was cut in a draft 7-year budget for the EU.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
11-06-2020

Над 100 европейски граждански организации подкрепиха отворено писмо с призив за увеличаване на бюджета на програма “Права и ценности”, който е намален в проект на бюджета на ЕС.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
BSNN
Новина
08-06-2020


Национални тренировъчни курсове за експерти от общини и администрации за решаване на проблема с морските отпадъци * Какви мерки предлагат те

Submitted by: bsnn's picture Black Sea NGO Network