Новини

Новина
23-04-2021

On Wednesday April 21 after 14 hours of discussions negotiators from the European Parliament and the Member States reached a concensus on the specific elements of the draft European Climate Law. This is considered a big step forward to a climate neutral Europe by the environmental community. Here are the most important negotiated points:

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
23-04-2021

На 21 април, след 14-часови дискусии, преговарящите от Европейския парламент и държавите-членки постигнаха консенсус по конкретните елементи на проектозакона за климата. Екологичната общност вижда това като голяма стъпка напред към климатично неутрална Европа.

Най-важните акценти от преговорите включват:

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
22-04-2021

The Board of the EU-Russia Civil Society Forum, an umbrella organization BlueLink is a member of, demands that the authorities of the Russian Federation immediately cease their politically motivated attack on the Alexey Navalny's organisations and allow the politician to be visited by doctors of his choice in prison.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
22-04-2021

Бордът на Гражданския форум ЕС-Русия, на който БлуЛинк е член, настоява властите на Руската федерация незабавно да прекратят политически мотивираната си атака срещу организациите на Алексей Навални и да позволят да бъде посещаван в затвора от избрани от него лекари.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
BSNN
Новина
07-04-2021

Развитиe на капацитет за зелена инфраструктура

Submitted by: bsnn's picture Black Sea NGO Network
Новина
01-04-2021

Предложение за еко-бизнес парк, който да залегне в основата на новия общ устройствен план (ОУП) на община Бяла внесе сдружение ЛАЗУР - Локални алтернативи за устойчиво развитие. Предложението бе адресирано до екипа, работещ по проекта ОУП в отговор на отправена покана за мнения и предложения на 26.03.2021 г. .

Новина
01-04-2021

On March 4, 2018 after two years of preparation and three years of negotiations, 24 countries adopted the Escazú Convention, the region’s first ever legally binding treaty on environmental rights.

Новина
01-04-2021

На 4 март 2018 г., след двегодишна предварителна подготовка и тригодишен процес на преговори, 24 държави подписаха в гр. Есказу, Коста Рика, първото в региона на Латинска Америка и Карибите (ЛАК) правно обвързващо споразумение по правата по околна среда.

Новина
31-03-2021

В БлуЛинк си търсим журналист - интернет видео координатор. С нейна/негова помощ искаме да направим дългоочакваната стъпка към консолидиране на мрежовото и журналистическо съдържание на мрежата.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink