Новини

BSNN
Новина
30-03-2021

 

Коридор Рила – Верила - Краище-Пилотна зона на проекта SaveGREEN  в България

 

Submitted by: bsnn's picture Black Sea NGO Network
Новина
22-03-2021

В събота, 20 март 2021 г.„Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Палилула и село Охрид“ организира протестно шествие в подкрепа на обявяване на защитена местност на река Ботуня и срещу проект за изграждане на кариера за добив на пясък и пресевна инсталация до реката.

Submitted by: balkani's picture Balkani Wildlife Society
MARLITER
Новина
21-03-2021

Черноморска мрежа на НПО отбеляза съвместно с Младежкия воден парламент Световиня ден на водата 

Submitted by: bsnn's picture Black Sea NGO Network
Новина
17-03-2021

The DANUrB Platform has been reactivated and is ready to enrich its content with good new practices of cultural and historical heritage in the Danube regions. This became  evident  at  the  3rd partner meeting, which took place on February 26, 2021.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
17-03-2021

Онлайн платформата DANUrB търси нови добри практики, свързани с опазване на културното и историческо наследство в региона на р. Дунав.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
BSNN
Новина
11-03-2021

Как да работим с целевите групи от Черноморския регион, за да постигнем добри резултати в намаляването на морските отпадъци


Трансграничен проект си поставя високи цели за ангажиране на населението от крайбрежните райони с опазването на крехкото екологично равновесие на морето

Submitted by: bsnn's picture Black Sea NGO Network
Новина
05-03-2021

Антикорупционният фонд (АКФ) сезира Дирекцията „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) за потенциални нередности по проект на стойност 14 милиона лева. Проектът е за модернизация и реконструкция на пристанище в местността „Карантината“ във Варна, а проблемът е, че пристанището е изградено от нулата едва след получаването на средствата по програмата.

Новина
26-02-2021

 Проучване на нагласите за намаляване на отпадъците сред населението от крайбрежието на Черно море-дайте своето мнение до 15 март 2021 г.

Проектът LitOUTer продължава да ангажира различни целеви групи от черноморските държави с актуални проблеми на морската среда и крайбрежието

Submitted by: bsnn's picture Black Sea NGO Network
Новина
25-02-2021

Almost one year ago, in March 2020, following the implementation plan of the EU Green Deal agreement, the European Commission prepared a proposal of a European Climate Law. It aims to set up a legally binding target of net-zero green-house gas emissions by 2050. Once the law is adopted all EU member states are bound to take necessary actions to meet the target.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink