Обществен интерес

Новина
23-07-2024

Следващият президент на Съединените може да се окаже утвърден застъпник на климата, който подкрепя Новата зелена сделка, води съдебни дела срещу петролни и газови компании, спонсорира законодателство за справедливост в областта на климата и даде подкрепата си на първата международна коалиция за управление на прехода от производството на изкопаеми горива.

Submitted by: Climate News Network - The Energy Mix's picture Climate News Network
Новина
18-07-2024

На 31 юли 2024 година, сряда, мрежата за гражданско действие BlueLink.net ще проведе дискусия на тема „Защо е важно научните съвети за климата да функционират по най-високите научни стандарти?“.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Документ
11-07-2024

Националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) са инструменти за планиране, които се изискват съгласно Регламента на ЕС за управлението.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
10-07-2024

Актуализираният Интегриран план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) на България, публикуван за обществено обсъждане на 13 юни, има много по-високи климатични цели спрямо предишната версия от януари, но липсва конкретика за тяхното постигане и финансиране.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
17-05-2024

Европейската мрежа на организациите по екологично право „Правосъдие и околна среда“ и фондация „БлуЛинк“ като неин член призоваха българските партии за по-категорични и справедливи политики в областта на околната среда и климата.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Документ
17-05-2024

Европейската мрежа на организациите по екологично право „Правосъдие и околна среда“ и фондация „БлуЛинк“ като неин член изпратиха отворено писмо, с което призоваха българските партии да подкрепят усилията за ограничаване на климатичните промени и разрушителните за природата процеси в цяла Европа.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
09-05-2024

This report was published as part of the transnational project Geopolitics of a Post-Growth Europe in which BlueLink Foundation took part as a partner from Bulgaria.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
09-05-2024

Докладът е публикуван в рамките на проекта „Геополитика след растежа в Европа“, в който фондация „БлуЛинк“ беше партньор от България.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Новина
07-05-2024

Екологично сдружение “За Земята” обяви, че Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) отказва да им предостави доклад за състоянието на системата за мониторинг на качество на въздуха, поискан по реда на закона за достъп до информация.  Агенцията заедно с Министерство на околната среда и водите не могат да финализират повече от година и половина въпросния анализ.

Submitted by: zazemiata's picture За Земята
Документ
07-05-2024

Едва ли ще успеем да обезвредим климатичната бомба или други екологични заплахи, докато икономиката продължава да расте. Какво обаче би означавал краят на икономическия растеж за геополитиката? Ако Европейският съюз тръгне пръв по пътя на дерастежа, ще може ли да остане глобален фактор?

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink