Евгения Ташева

Евгения Ташева координира дейностите по управление на отпадъците във Екологично сдружение За Земята.

Евгения работи за пръв път в Блулинк като уебдизайнер през далечната 2000, след което продължава обучението си, за да получи магистърска степен по Науки на околната среда в Будапеща и Вахенинген.

През периода 2009-2011 г. тя управлява проекти, свързани с иновативни онлайн инструменти за гражданска активност в Блулинк.

Контакт: evgenia [at] bluelink net
 

Сподели