Хората в БлуЛинк

Управителен съвет:

Наталия Димитрова, съучредител от страна на "Тера" - Благоевград, председател на УС от 2001 г.

 

Павел Антонов, управляващ редактор, индивидуален съучредител и член на УС от 1999 г.

Павел Антонов

 

Милена Димитрова, член на УС от 2017 г.

Екип:

Пламен Пеев, съветник, право и околна среда от март 2013

 

Велина Барова, редакционен координатор от декември 2015 г.

 

Зоя Борисова, администратор 

 

Ксения Вахрушева, сътрудник по проекти, устойчива енергия и ЕС-Русия 

 

Николай Генов / Аспектрум, Съветник от IT-въпроси

Николай Генов

Димитър Василев - Велин, идеен вдъхновител и съучредител от страна на ЕКО-КЛУБ 2000, шкипер, бивш временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор

 

Сподели