Информация за презентаторите

 

Конференция "Екоиновации за зелена икономическа промяна и споделен просперитет"

Информация за презентаторите

 

 

 

Димитър Събев, икономист

Димитър Събев е икономист и журналист, който се интересува от „економика“ - взаимодействието между икономиката, природата и културата. Работил е като икономически редактор, главен редактор, журналист и разследващ журналист в различни български медии седмичното списание „Тема“, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg и др. Също така развива един вид „икономика на терен“, като извършва изследвания и подготвя доклади за различни проекти за социалното и екологичното въздействие на минното дело, паричната оценка на екосистемните услуги, проблемите на фискалната справедливост на чуждестранните инвестиции, разработването на количествени индикатори за регионално развитие, управлението на горите, осъществимостта на трансграничните биосферни резервати и др. Публикува журналистически текстове в блога си за „економика“ - mittag.wordpress.com.

 

Дърк Холеманс, Директор, Фондация „Ойкос“, Белгия

Дърк Холеманс е фондация „Ойкос“ - зелена тинк-танк, насочена към социално-екологичните промени. Холеманс е член на борда на Зелената европейска фондация. Преди това е работил като научен сътрудник и преподавател в различни университети, член на парламента на президента на Зелената партия и съветник на фламандското правителство. Притежава дипломи по биоинженерство, философия и бизнес икономика. Дърк Холеманс е и член на Общинския съвет в град Гент. Контакти: dirk [dot] holemans [at] telenet [dot] be, www.oikos.be.

 

Евгений Дайнов, проф. д-р, политолог, Нов български университет

Евгений Дайнов е роден на 11 май 1958 г. в Пловдив, а по-късно живее в София. Средното си образование получава във Форест Хил Скуул в Лондон. Започва обучението си в Оксфорд през 1976 г., а по-късно получава бакалавърска степен от колежа „Корпус Кристи“ на Оксфордския университет. През 1984 г. получава научната степен „кандидат на историческите науки“ след защита на дисертация на тема „Френската комунистическа партия и проблемът за политическите съюзи (1972-1981 г.)“ Преподава известно време в Оксфорд, бил е асистент в Софийския университет.  Главен редактор е на списание „The Insider“ от 1993 и директор на Центъра за социални практики в София. Доцент (1999) и професор по политически науки в Нов български университет, където понастоящем води курсове по политически науки.

 

Ива Александрова, независим изследовател, Великобритания

Ива Александрова е изследовател, активист и анализатор работеща в областта на развитие, социално включване и миграция. Тя е работила в НПО и тинк танкове в България, Англия, Австрия и Индия. Участвала е в развитието на национални и Европейски политики всързани с приобщаването не Роми, мигранти и бежанци. Последните и публикации включват: Стъпка нагоре: Как да започнат работа бежанците възможно най-бързо, 2017, OPEN и Подкрепа на уязвими групи (мигрнати и бежанци) пред държавата, 2015, ЦИД.  Тя е завършила Магистърска степен по Глобализация и Развитие в СОАС, Лондон, както и ЦЕУ, Будапеща и УНСС, София.
Ива е член на Националния Съвет на ПП Зелените.

 

Илян Илиев, Директор, Фондация „ОЦОСУР“, Варна

Илиян Илиев е председател на Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР), Варна и координатор на проекта „Слънчев покрив и моята къща“. Целта на проекта е да проучи процеса на инсталирането и управлението на малки фотоволтаични системи, за да отговори на нуждите от електроенергия на домакинството. Изследването е съставено в реално време. Процесите, описани в публикацията „Roof Energy - The Diary of the Construction and Installation of a Small Photo-voltaic Plant“, 2016 г.

 

Мартин Заимов, Председател, Българска асоциация "Електрически превозни средства"

Мартин е ползвател на електромобил и радетел за електромобилност от 2010 г. насам. Убеден е, че текущият модел на развитие на света е неустойчив и потенциално пагубен за хората и са необходими радикални промени в много от големите световни индустрии, в потребителските навици, в градоустройството и пристрастеността ни към перманентен растеж и задлъжняване. Електрическата мобилност е смислена и осъществима кауза, чийто успех би демонстрирал една възможност за радикална промяна в една от най-големите индустрии и би допринесъл за изчистване на градския въздух, за намаляване на шума, агресивността и парниковите газове.

 

Озгечан Кара, асоциация „Зелена мисъл“, Турция

Озгечан Кара работи като координатор проекти в асоциация „Зелена мисъл“ в Истанбул. Работата й е съсредоточена върху изменението на климата и зелената икономика. Кара е била координатор на проекта „Climate Friendly Green Economy“. Тя продуцира и води седмични радиопредавания за климатичните промени и списва седмична рубрика за „Green Newspaper”. Координирала е кампанията за климата и климатичния социален форум в Турция за COP21/G20. Тя е съавтор на книга, озаглавена „Turkey’s Coal Stories”, публикувана през 2016 г.

 

Павел Антонов, д.ф.н., Координатор проучвания, Фондация „Блулинк“

Д-р Павел П. Антонов е управляващ редактор и съосновател на фондация „Блулинк“ в България и нейните онлайн издания: Evromegdan.bg и BlueLink Stories за Централна и Източна Европа. Неговото изследване се фокусира върху нормативните, професионалните и социалните промени в пост-социалистическите медии, политиката и гражданското общество, които потискат способностите на гражданите и журналистите да защитават демокрацията и обществения интерес. Неговата работа се базира на определението на Bourdieu (1998) за журналистическото „поле“ и на концептуализирането на Could (2010) на понятието „глас“. Антонов изследва експанзията на пазарните отношения върху различни форми на социалните, политически и икономически взаимодействия, включително гражданското общество, средствата за масова информация и опазването на околната среда. Антонов прилага включено наблюдение и други качествени методи за социално изследване, за да разбере противоречивите практики, установения ред, тенденциите и нормите, които пречат на журналистиката и гражданското общество да работят като наблюдатели в обществен интерес. Неотдавнашните му анализи се съсредоточават върху ангажирането на социалните движения с журналистите и бизнеса по въпроси от колективен интерес, като например изменението на климата и околната среда, и тютюнопушенето. Антонов изследва политическата и индустриална намеса в демократичните механизми и свободата на словото и е научен координатор на експертната група за борба с корупцията към EU-Russia Civil Society Forum и Revision of the Economy in the Balkans: Change Policy not Climate! - проект на „Блулинк“ и Европейската зелена фондация. Контакт: pavelan @ bluelink.net; skype pavelan; +359 888 704661.

 

Руслан Жечков, консултант, Technopolis Group, Франция

Руслан Жечков е главен консултант по зелена икономика в Technopolis Group. Руслан е икономист с 15 години опит в различни области на зелената икономика. Руслан провежда изследвания и предоставя консултация в редица области в пресечната точка на околната среда и икономиката, като например прехода към нисковъглеродна икономика; инвестиции в инфраструктура за околната среда; икономически и фискални аспекти на политиката в областта на отпадъците, водите и климата. Руслан консултира правителствата относно стратегическите подходи в областта на екологичните иновации, устойчивото потребление и производство. Той работи широко по въпроса за интегрирането на устойчивостта в различни механизми за финансиране, включително политиката на сближаване, ЕБВР и финансирането от ЕИБ. Руслан работи за и в сътрудничество с важни и взискателни клиенти като ГД "Околна среда", ГД "Клима", ГД "Регио", Европейската агенция по околна среда, UNEP, Световната банка, ОИСР и правителствата на Холандия, Германия, САЩ и Норвегия. Наскоро Руслан консултира правителството на Беларус относно стратегиите и политиките за преход към екологосъобразна икономика, както и правителството на Шри Ланка за изготвянето на национална политика за НПО. Той също така завърши проучване за финансирането на енергийната ефективност в ЦИЕ и Украйна, както и проучване на промишлената симбиоза в Европа.

Сподели