Изкуство за промяна - новини

 

Начало на програмата с първо творческо ателие

Инициатива за съхраняване и социализиране на уникална монументална творба в София, която свързва Владимир Димитров - Майстора и Димитър Киров - ДиКиро - сграфито “Майстора и неговите модели”, стартираха техни наследници и Фондация “БлуЛинк”.  На 10 юни 2022 г. пред сграфитото, изработено от ДиКиро през 1975 г., те дадоха началото на програма за креативно ангажиране на млади творци с проблемите на съвременността, както са го правили Майстора и ДиКиро в своето време. Събитието събра млади и активни творци в различни области: художници, музиканти, писатели, драматурзи и др. в къщата със сграфитото в Драз махала в София. Заедно с представители на организации в подкрепа на опазването на околната среда, правата на човека и правата на жените, те дискутираха различни граждански и социални проблеми, пред които е изправено съвременното общество. Младите творци споделиха мисли и идеи за бъдещи творчески проекти, вдъхновени от тези проблеми. Поради проливния дъжд, работната дискусия между тях се проведе в местното читалище “Факел”. Вижте повече тук.

 

Програма "Таланти за човечност и природа"

БлуЛинк обявява програма “Таланти за човечност и природа”, която ще ангажира изкуството на млади и активни творци в различни области с актуални обществени проблеми. Програмата ще започне с дискусионно ателие на 10 юни 2022 г., като ще предложи менторска подкрепа и възможност за работа върху творчески проекти. Програмата “Таланти за човечност и природа” е част от проект “Наследство на ДиКиро в млади ръце - гражданско участие във възстановяването на  сграфито за Владимир Димитров Майстора в София”, изпълняван от БлуЛинк с финансовата подкрепа на Програма “Култура” на Столична община. Вижте повече тук.

 

-

Дейностите са стъпка в изпълнение на инициативата “Промяна 263” на Павел Антонов за преплитане в личното и обществено пространство между творческата и гражданска енергия за зелена обществена промяна чрез гражданско участие, иновативност и употреба на информационните технологии. Те са част от проект “Наследство на ДиКиро в млади ръце - гражданско участие във възстановяването на сграфито за Владимир Димитров - Майстора в София”, изпълняван от фондация “БлуЛинк” в партньорство с Музея на Нов български университет и с финансовата подкрепа на Програма “Култура” на Столична Община.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели