Журналистика в обществен интерес

В подкрепа на демократичната функция на свободната журналистика фондация "БлуЛинк" поддържа и развива електронните списания "ЕвроМегдан" - на български, и BlueLink Stories, на английски. Те действат като свободни граждански медии и изпълняват дейности за подобряване и подсилване на честната журналистика в обществен интерес.

В подкрепа на общественоотговорната етична журналистика екипът на БлуЛинк разработва и прилага редакционна политика, основаваща се на класическите професионални и етични принципи, изисквания и формати на качествена журналистика, възприети от британските „Гардиън” в печата и БиБиСи в сферата на електронните медии. Тази политика се прилага в изданията на фондацията.

От 2000 г. до ден днешен БлуЛинк провежда обучителни редакционни работилници. Чрез тях идентифицираме и изграждаме капацитета на журналисти, изпитващи потребност да възприемат и прилагат в работата си принципите на качествената общественоотговорна журналистика.

БлуЛинк оказва аналитична, концептуална, техническа и друга подкрепа за укрепване на независимата критична журналистика в обществен интерес, включително граждански контрол над използването на европейски и обществени фондове за медиите.

Защо подкрепяме честната журналистика в обществен интерес?

Учредителите на "БлуЛинк" намират, че тези дейности са потребни за изпълнение на идеалните цели на фондацията, тъй като дефектният демократичен механизъм в България, и не само, засега предотвратява пълноценното преливане на гражданските потребности за реформи в управлението и законодателството на държавата, а ресурсите на политическото и икономическото статукво се използват за насрещен натиск срещу гражданското общество. Представителите на това статукво консолидират медийната си собственост и я използват за компрометиране на европейските ценности на толерантност, плурализъм, законност и опазване на природата, както и за компрометиране на гражданското общество и всички останали агенти на промяна. Те отслабват и систематично изкореняват както честната журналистика в обществен интерес, така и критичното мислене и активното гражданско участие. В резултат, вместо да изпълняват демократичната си функция на четвърта власт, повечето средства за масово осведомяване подкопават законността и съдействат за задълбочаващото се социално неравенство и разслоение, насаждат екстремизъм, омраза, национализъм и нетолерантност към човешките и малцинствените права и обслужват икономически итереси, които влошават качеството на околната среда, здравето на хората и образованието.

 

Подкрепа

Изпълнението на журналистическите и медийните дейности на БлуЛинк става възможно чрез проекти, подкрепяни от множество донори и партньори, сред които:

Програма за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на ЕИП за България

 

    Програма ЕВропа за гражданите на ЕК

 

   Световната здравна организация

 

Earth Journalism Network / Internews - САЩ

 

 

Green European Foundation

 

 

 Германската екологична фондация DBU

 

 Фондация "Хайнрих Бьол" в Бранденбург

 

 Български фонд за жените

 

 Център за правна помощ "Глас в България"

 

 

Фондация "БлуЛинк" набира дарения от граждани, фирми и организации, за да изпълнява дейностите в подкрепа на честната журналистика в обществен интерес. За да направите дарение или да се свържете с нас, натиснете тук. Благодарим Ви за подкрепата и доверието!

Сподели