Камелия Крамарска

Камелия Крамарска има магистърска степен от УНСС гр. София, специалност счетоводство и контрол и квалификация икономист-счетоводител. Притежава сертификат от МОН за учестие в Петия национален семинар „Извънкласните и извънучилищни дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“.

Има опит като консултант, сътруднук, координатор и счетоводител в различни сфери и дейности.
Активно участва в разработването и отчитането на редица проекти и програми. Работила е в списания „Етнорепортер“ и „Още за къщата“. Консултант към сборник „Златните правила на търговския успех“. Координатор в разработването на интерактивна платформа „tsvetove.eu“. От 2020г. е сътрудник по проект „T.E.A.M. – Заедно постигаме повече „ (T.E.A.M. - Together wE Achieve More") по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз към АМС.

От 2022 г. е част от екипа на Блулинк като деловодител. Работи и в Институт по философия и социология към БАН.

Сподели