В действие

Новият доклад на Коалицията за живот без тютюнев дим и СТОП  “Токсична зависимост” разкри как тютюневите компании използват добре смазан от безграничните им финанси механизъм, за да променят законите и решенията на институциите в своя полза.

15 седмици

Включете се в допитването!

СРОКЪТ Е УДЪЛЖЕН ДО 22.08.2022.

17 седмици

Сайт на кампанията: bezbolka.bg

Какво?

До 31 август тече събирането на подписи за Европейската гражданска инициатива „Козметика без жестокост“. Тя цели Европейската комисия да направи следното:

23 седмици

Хранкооп стартира кампания за намаляване на използването на пластмаса и найлон на всички свои фермерски пазари. 

2 години
За чист бряг и живо море! ; 31 октомври – Международен ден на Черно море;

 

 

Нетрадиционна инициатива и обществен експеримент -Да се организираме сами – защо не? 

Послание към туристи, летовници, къмпингуващи по крайбрежието и посетители на морските плажове

 

Уважаеми колеги и приятели,

4 години

Проблемът: Рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия...

4 години

Според сега действащия Закон за насърчаване на заетостта, ако студент – независимо дали в редовна или задочна форма на обучение – изгуби работата си, няма право да получава парично обезщетение за безработица.  Независимо, че си е плащал социални осигуровки и отговаря на всички изисквания за обезщетение според Кодекса за социално осигуряване, от Бюрото по труда му го отказват ед

6 години
Карадере

Българийо,  глас от младоженец и от невеста няма вече да се чува в тебе; защото твоите търговци станаха големците на земята                                       - Откровение на Йоан 18:23

6 години

Читалище „Умение-2003“ – гр. Ямбол
в рамките на проект „Здраве от извора“ ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА МАКЕТ НА ТЕМА:
ПРОСТИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ЧИСТА ПРИРОДА И ЗДРАВЕ
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
Всеки ученик, група ученици, кръжок, клуб, училище, неправителствена организация
или пък семейство на ученици...

6 години

От 2011 г. правата на човека имат универсален символ - създаден от един човек, но предназначен за всички хора. Той обединява силуетите на два универсални символа - ръка и птица.

"Едно лого не може да промени света, но то е символ, около който хората могат да се обединят и така да променят света", казва създателят му.

7 години