В действие

Хранкооп стартира кампания за намаляване на използването на пластмаса и найлон на всички свои фермерски пазари. 

1 година
За чист бряг и живо море! ; 31 октомври – Международен ден на Черно море;

 

 

Нетрадиционна инициатива и обществен експеримент -Да се организираме сами – защо не? 

Послание към туристи, летовници, къмпингуващи по крайбрежието и посетители на морските плажове

 

Уважаеми колеги и приятели,

3 години

Проблемът: Рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия...

3 години

Според сега действащия Закон за насърчаване на заетостта, ако студент – независимо дали в редовна или задочна форма на обучение – изгуби работата си, няма право да получава парично обезщетение за безработица.  Независимо, че си е плащал социални осигуровки и отговаря на всички изисквания за обезщетение според Кодекса за социално осигуряване, от Бюрото по труда му го отказват ед

5 години
Карадере

Българийо,  глас от младоженец и от невеста няма вече да се чува в тебе; защото твоите търговци станаха големците на земята                                       - Откровение на Йоан 18:23

5 години

Читалище „Умение-2003“ – гр. Ямбол
в рамките на проект „Здраве от извора“ ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА МАКЕТ НА ТЕМА:
ПРОСТИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ЧИСТА ПРИРОДА И ЗДРАВЕ
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
Всеки ученик, група ученици, кръжок, клуб, училище, неправителствена организация
или пък семейство на ученици...

5 години

От 2011 г. правата на човека имат универсален символ - създаден от един човек, но предназначен за всички хора. Той обединява силуетите на два универсални символа - ръка и птица.

"Едно лого не може да промени света, но то е символ, около който хората могат да се обединят и така да променят света", казва създателят му.

6 години

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Движение с екологична насоченост”
има удоволствието за трета поредна година да отправи покана
към всички здравомислещи хора
ДА НЕ ЗАТВАРЯТ ОЧИ ПРЕД ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ПРИРОДАТА.

6 години

Теснолинейката Септември - Добринище е последната действаща жп линия с междурелсие 760 мм (при нормално 1435 мм) в България. Тя свързва Горнотракийската низина с Родопите, Рила и Пирин. 125-километровата железница е строена в периода 1920-1945 година и вече почти 70 години спомага за развитието на Чепинския и Разложкия край.

6 години
31 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ

Във връзка с работата си по проект „Чисти реки - чисто море! Дейности на НПО за опазване на околната среда в басейна на Черно море”, Черноморска мрежа на НПО предлага различни материали и информации, свързани с управлението на водите.

7 години