КОЛЕКТИВНИЯ ИСК СРЕЩУ МОБИЛТЕЛ ЕАД И ДЪРЖАВАТА

Уважаеми потребители, за да можете да присъедините своята жалба към колективния иск срещу мобилтел еад и държавата, моля попълнете изложените по-долу: заявление за членство в аптиу, пълномощно за представителство и искова молба. Трите документа заедно с оригиналите на вашите доказателствени материали (фактури, договори и др.) Изпращаите на адрес:

София 1715, пощенска кутия 15 (препоръчано)

Как да помогна: 

ЗА ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ИСК СРЕЩУ МОБИЛТЕЛ ЕАД И ДЪРЖАВАТА, ПОСЕТЕТЕ СЕКЦИЯТА "КОЛЕКТИВЕН ИСК" В САЙТА http://mtelbg.eu И НАЦИОНАЛНО ШЕСТВИЕ-ПРОТЕСТ, ОТ 12 ЧАСА НА 16 АПРИЛ 2011 - СЪБОТА , ОТ НАРОДЕН ТЕАТЪР "ИВАН ВАЗОВ", ДО НДК.

Връзка с нас: 
Янаки Ганчев Председател на управителния съвет Адрес: София, 1517 п.к. 15 София България Телефон: 02/4706750
Сподели