КОНКУРС ЗА МАКЕТ НА ТЕМА: ПРОСТИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА И ЗДРАВЕ

Читалище „Умение-2003“ – гр. Ямбол
в рамките на проект „Здраве от извора“ ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА МАКЕТ НА ТЕМА:
ПРОСТИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ЧИСТА ПРИРОДА И ЗДРАВЕ
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
Всеки ученик, група ученици, кръжок, клуб, училище, неправителствена организация
или пък семейство на ученици...

ЗАЩО ТАКАВА ТЕМА?
На 5 март 2016 г. отбелязваме Световния ден за енергийна ефективност.
Представете си живота в ХХI век без компютри, мобилни телефони, автомобили...
Без електричество! НЕ-Е-Е!!! Това означава светът да се върне векове назад. Цялата икономика днес зависи от енергията! Животът на планетата зависи от Слънцето, водата, вятърът, които ни дават енергията!
„Ефективно“ - означава да използваме разумно енергията. „Разумно“ означава да ограничим до минимум употребата на невъзновяемите енергийни източници (въглища, нефт, газ), чиито запаси са твърде ограничени и чиято употреба замърсява околната среда.

КАК ДА УЧАСТВАШ?
Пресъздай твоите виждания за РАЗУМНО потребление на енергия (природните ресурси) в макет САМО ОТ ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ - листа, шишарки, жълъди, клони, камъчета, кестени, мидени черупки, мъх, суха трева, кожа - от всичко, което идва от растенията, животните и скалите и които можеш да намериш в парка, в двора, в гората, на плажа или крайречната дига.
Донеси ни макета в Читалище „Умение-2003" (гр. Ямбол ул. „Ал. Стамболийски 14 ет.3) или ни го изпрати чрез снимка (от телефон или фотоапарат) до 00.00 часа на 4 март 2016 г. чрез Facebook на адрес https://www.facebook.com/Zdraveotizvora или по e-mail: umenie2003 [at] gmail [dot] com.
Не забравяй да посочиш име на автора (авторите) на макета, възраст, адрес и телефон за връзка.
Няма ограничение за размера и за броя на макетите, с които можеш да участваш.
Всеки участник носи лична отговорност да участва само със собствени произведения, които не нарушават авторски права на други хора или организации.
Лауреатите ще бъдат обявени чрез Facebook https://www.facebook.com/Zdraveotizvora/,
блога http://zdraveotizvora.blogspot.bg/ и медиите до 25 март 2016 г. Наградите са предметни и ще бъдат връчени на Областен форум-театър, посветен на Деня на Земята - 22 април.

Настоящата публикация се издава по програма „Съгради промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“. Изразените тук становища са на Читалище „Умение-2003" и не отразяват непременно мнението на подкрепящите организации.
 

Връзка с нас: 
umenie2003 [at] gmail [dot] com https://www.facebook.com/Zdraveotizvora
Сподели