КРАЙ НА УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРИРОДАТА В ЕВРОПА: ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА, ЗА ПРАВА НА ЗЕМЯТА

В началото на януари ЕК даде официално старт на Европейската година на гражданите – 2013 г. Повод за инициативата е честването на 20 години от въвеждането на европейско гражданство. Целта е гражданите на ЕС, в това число на България да опознаят по-добре правата си.

На 21 януари 2013 г. под № ECI(2013)000002 в Европейската комисия беше регистрирана Европейска гражданска инициатива:

КРАЙ НА УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРИРОДАТА В ЕВРОПА:
ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА, ЗА ПРАВА НА ЗЕМЯТА

Сдружение „Движение с екологична насоченост” подкрепя организацията на тази гражданска инициатива при условията на пълна прозрачност и спазване на европейското и българското законодателство за защита на личните данни.

Гласуването се извършва онлайн на адрес https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000029/public/index.do.  

Предмет: Каним Европейската комисия да приеме законодателство, което да забрани, предотврати и предопредели унищожаването на природата, нанасянето на големи щети, унищожаването и загубата на екосистеми.

Основни цели:
1. Инкриминиране Унищожаването на природата и да се гарантира, че физическите и юридическите лица могат да бъдат държани отговорни за извършване на Унищожаване на природата, в съответствие с принципа на най-високо отговорност.
2. Забрана и предотвратяване на всяко Унищожаване на природата на европейските територии или морските територии, попадащи в обхвата на законодателството на ЕС, както и актове, извън ЕС, извършени от ЕС регистрирани юридически лица или граждани на ЕС.
3. Да се осигури период на преход, за да се улесни устойчива икономика.

 

Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Договор за функционирането на Европейския съюз чл. 83, 191, 194; Директиви 2004/35/EC,2008/99/EC; Орхуската конвенция; Споразумението от Копенхаген

Европейската гражданска инициатива представлява покана към Европейската комисия да предложи законодателствопо въпроси, по които ЕС има законодателни компетенции. Дадена гражданска инициатива трябва да бъде подкрепена от поне един милион граждани на ЕС от най-малко 7 от общо 27-те държави-членки. Във всяка от тези 7 държави се изисква достигането на минимален брой поддръжници /13 500 за България/.
Правилата и процедурите за гражданската инициатива са изложени в Регламент на ЕС, приет от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз през февруари 2011 г. Повече за това можете да прочетете на адрес http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts.

 

В Европейската гражданска инициатива могат да се включат лица, които са граждани на Европейския съюз и са навършили възраст, която им дава право да гласуват в изборите за Европейски парламент /18 години за България/. 

Как да помогна: 

Гласувай на онлайн на адрес https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000029/public/index.do
Разпрати тази информация на своите приятели, за да се включат и те в Европейската гражданска инициатива. 

Сподели