Намаляване на пластмасата и найлона на фермерските пазари

Хранкооп стартира кампания за намаляване на използването на пластмаса и найлон на всички свои фермерски пазари. 

Кампанията включва:
- разделно събиране на опаковки и отпадъци, по време на фермерските пазари
- пълна замяна на найлоновите торбички с торбички направени от картофено нишесте
- въвеждане на хартиени опаковки, дървени прибори за дегустация
- търсене на алтернативи на картонените чашки за напитки
- търсене на алтернативи на пластмасовите и картонени кутии за храна
- търсене на алтернативи на вакуумираните опаковки
- предоставяне на пазарски торби и кошници "на заем"
- информационна кампания насочена към производителите
- информационна кампания насочена към потребителите

 

Как да помогна: 

Можеш да ни помогнеш с: 
- идеи за алтернативи на каронените чашки за напитки и дегустация
- идеи за алтернативи на пластмасовите и картонени кутии за храна
- идеи за алтернативи на вакуумираните опаковки
- доброволчество по време на фермерските пазари за - разделно събиране на отпадъка, анкети, информационни материали и др. 
 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/U6z_zSFVSQ0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Връзка с нас: 
info [at] hrankoop [dot] com
Сподели