Покана към всички здравомислещи

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Движение с екологична насоченост”
има удоволствието за трета поредна година да отправи покана
към всички здравомислещи хора
ДА НЕ ЗАТВАРЯТ ОЧИ ПРЕД ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ПРИРОДАТА.
Станете част от националната мрежа на доброволците, които работят за правото ни да живеем спокойно, в чиста и здравословна околна среда,

без отровни газове от смъртоносни промишлени комини и сметища до жилищата ни,

без взривове от кариери и барутни фабрики в близост до селата и градовете,
без токсични утайки от различни производства във водата и почвата…
Изискванията да станете доброволец не са ограничени от пол, възраст, образование или местоживеене.
Работата е постоянна, но с плаваща ангажираност – според Вашите възможности да се ровите в Интернет и по-специално в електронните страници на
РИОСВ, Министерство на околната среда и водите и Министерство на икономиката, – в секция „Превантивна дейност” („ОВОС и ЕО” и „Природа”) – съобщения за първо уведомяване, както и в обявленията в електронните страници на общините.
На тези места се публикуват съобщенията, че даден инвеститор има намерение да изгражда завод или инсталация, кариера за подземни богатства и т.н., които биха могли да окажат сериозно въздействие върху околната среда и по този начин да застрашат здравето и живота на Вас, Вашите деца и близки.
Тригодишният опит на сдружение „Движение с екологична насоченост” показа, че в болшинството си проектите на недобросъвестните инвеститори се прокарват от органите на РИОСВ и МОСВ без оценка за въздействието върху околната среда и човешкото здраве и ако не бъдат оспорени от гражданите своевременно, още при първите уведомления за тях, то впоследствие шансът те да бъдат спрени зависи единствено от броя на човешките жертви.
Молим да потвърдите желанието си да се включите към нашата доброволческа мрежа със заявка в свободен текст на e-mail:den [dot] yambol [at] gmail [dot] com или
телефон 0878288390.
На този етап не можем да гарантираме заплащане за труда Ви, тъй като нашeто сдружение се самоиздържа единствено от доброволни дарения и членски внос.
За желаещи да подпомогнат финансово нашата дейност: e-mail:den [dot] yambol [at] gmail [dot] com или телефон 0878288390.
Повече информация за дейността на  Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Движение с екологична насоченост” ще намерите в нашия блог http://denyambol.blogspot.com/.   

Как да помогна: 

Молим да потвърдите желанието си да се включите към нашата доброволческа мрежа със заявка в свободен текст на e-mail:den [dot] yambol [at] gmail [dot] com или
телефон 0878288390.

Връзка с нас: 
e-mail:den [dot] yambol [at] gmail [dot] com или телефон 0878288390
Сподели