Тютюневите пари миришат - да ги спрем!

Новият доклад на Коалицията за живот без тютюнев дим и СТОП  “Токсична зависимост” разкри как тютюневите компании използват добре смазан от безграничните им финанси механизъм, за да променят законите и решенията на институциите в своя полза. Чрез платени посредници те манипулират обществото и пречат на всеки опит държавата да опази здравето и благополучието на българите от бича на тютюневата зависимост. В резултат България е на челно място в Европейския съюз по обща смъртност - 18 на 1000 за 2020 г. при средно за ЕС - 11,6 на 1000.

Действаме активно, за да променим тази тъжна ситуация, с подкрепата на СТОП.

Повече за проблема с тютюневото спонсорство.

Нашите искания:

Заедно искаме от политическите лидери на България незабавно и ефективно прилагане на духа и буквата на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ). Нейният член 13 наред с рекламата и промоциите, забранява спонсорството на тютюн. Прилагането на Насоките по чл. 13 изисква отказ от всяко спонсориране, корпоративна социална отговорност, както и всяка форма на безвъзмездно финансиране от физически и юридически лица, чийто  основен предмет на дейност е производството или търговията с тютюн, тютюневи и свързани с тях изделия.

Затова настояваме:

  •     да се забрани спонсорството от страна на тютюневата индустрия чрез промяна в чл. 35 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, и
  •     да се приеме предложеното от МЗ Постановление на МС за създаване на Национален съвет за координиране прилагането в Република България на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация.

http://coalicia.bezdim.org/bg/stop-tobacco-money

Как да помогна: 

Направи нещо решително - първо в социалните мрежи

Избери послание

Създадохме примерни ключови послания. Можеш да избереш едно или няколко от тях или пък да напишеш свое. Избери послание тук.                               

Изпрати посланието си

Подбрахме страници на политици, до които да изпратиш искането си. Избери политик тук.

 

Публикувай коментар или пост

Публикувай искането си като пост или коментар във Facebook профила на избран от теб политик. Включи #безтютюневоспонсорство. Виж профилите тук.

 

Следващи действия и ресурси и подробна информация на страницата на кампанията тук.
 

 

Връзка с нас: 
Тази кампания се изпълнява от Коалицията за живот без тютюнев дим с безвъзмездната помощ на Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните болести чрез програма на STOP - глобална инициатива за надзор над тютюневата индустрия, която се финансира от Bloomberg Philanthropies и е партньорство между Tobacco Control Research Group от Университета в Бат, Global Center for Good Governance in Tobacco Control, The International Union against Tuberculosis and Lung Diseases и Vital Strategies. Съдържанието не отразява по никакъв начин позициите на Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните болест, STOP или на дарителите. http://coalicia.bezdim.org/bg/stop-tobacco-money
Сподели