За експерименти без животни в Европа

Сайт на кампанията: bezbolka.bg

Какво?

До 31 август тече събирането на подписи за Европейската гражданска инициатива „Козметика без жестокост“. Тя цели Европейската комисия да направи следното:

1. Да защити и засили забраната за изпитване на козметични продукти върху животни.
Да инициира законодателна промяна с цел постигане на защита на потребителите, работниците и околната среда по отношение на всички козметични съставки без изпитване върху животни за никаква цел и в нито един момент.

2. Да промени нормативната уредба на ЕС в областта на химикалите.
Да гарантира, че човешкото здраве и околната среда са защитени чрез управление на химикалите, без да се добавят нови изисквания за изпитване върху животни.

3. Да модернизира науката в ЕС.
Да се ангажира със законодателно предложение, в което да се очертае пътна карта за постепенно прекратяване на всички изпитвания върху животни в ЕС преди края на настоящия законодателен мандат.

Защо?

Експериментите с животни причиняват огромно страдание, а количеството им почти не намалява. Те често се използват само по инерция и заради недостатъчното налагане на други методи от властите. Поради тези причини все още се провеждат експерименти, за които вече има алтернативи без животни.

През 2018 г. (последната година, за която разполагаме със статистически данни) около 10,6 милиона животни са били използвани за тестове и изследвания в ЕС. Милиони повече животни се убиват всяка година, поради използването на техни тъкани или поради излишък в лабораториите. Средно броят на опитите с животни намалява само с около 2% годишно. Най-често за експериментите се използват мишки, плъхове и риби, но в по-малка степен и кучета, котки и маймуни.

Бъдещето на опитите е без животни

Животните сa различни от нас. Резултатите от експериментите с животни не могат лесно да бъдат приложени за хора. Методите без животни често дават по-точни, по-бързи резултати и могат да бъдат по-евтини. В момента вече има редица такива методи и продължават да се появяват нови.

До 95% от лекарствата, преминали експерименти с животни, след това се провалят при хора. Те или не работят, или са дори опасни. В същото време обещаващи лекарства могат да бъдат отхвърлени, защото не работят при животни.

Методите без животни включват например изкуствена кожа или роговица, човешки клетки и антитела, компютърни модели на отделни органи, органи върху чип (3D чипове, които симулират дейността на определен орган и комбинират ползите от компютрите и in vitro методите), изследвания върху здрави и болни доброволци, математически модели и др. Много от посочените методи могат да се използват за изследване на заболявания и тестване на лекарства.

 

Как да помогна: 

Подпиши Европейската гражданска инициатива сега на bezbolka.bg!

Събирай подписи в твоя град това лято!

Имаш малко свободно време през юли и август? Запиши се тук за пункта за събиране на подписи в твоя град!

  • Не е нужен никакъв опит или специфично познание на темата – ще дадем нужната информация, насоки и ще подкрепяме местните доброволци, включително на място в началото.
  • Графикът на пунктовете ще е гъвкав, така че не е проблем човек да участва за няколко часа седмично, дори 1-2 часа в един ден в седмицата, или дори някои седмици да не участва (доброволците ще могат всяка седмица да отбелязват колко и кои часове и дни искат да участват).
  • Пунктовете започват в началото на юли и продължават до 31 август.

 

35 000 подписа от България дотук са рекорд и страната ни е на второ място в ЕС по брой подписи на глава от населението, но нищо от това няма да има значение, ако общият брой подписи не надхвърли 1 милион до 31 август. В другите страни също са в ход действия, за да минем този праг, но ще бъде на косъм. Няма да се получи без теб.

Сподели