Климат и енергия

Новина
31-01-2024

Преходът към възобновяеми източници ще спести до 10 млрд. евро за здравеопазване, сочи международно проучване.

Публикувано от: снимка на Greenpeace Bulgaria Greenpeace Bulgaria
Документ
15-12-2023

Социологически проучвания сочат, че близо 80% от българите смятат климатичните промени за “криза” или “сериозен проблем”, чието разрешаване трябва да бъде приоритет на политическите партии. Същевременно темата почти изцяло отсъства от публичните изяви на политиците – дори преди избори.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
13-12-2023

Воденето на съдебни спорове за климата по света нараства като брой и това далеч не е глобален феномен, който не засяга България. Напротив – у нас има и закони, които позволяват защитата на климатичните ни права, и спечелени климатични дела, и нагласа от страна на гражданските организации да продължат да защитават климатичните права на гражданите.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
13-12-2023

България спазва глобалните си ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове в рамките на ЕС, но е добре като общество да се ангажираме с моралния въпрос как се отнасяме към емитирането на парникови газове и даваме ли си сметка за глобалното им отражение.

Публикувано от: снимка на Evromegdan.bg Eвромегдан.бг
Новина
01-12-2023

The right to life, a healthy environment, social security and clean air guaranteed to every Bulgarian citizen, form a new category of rights - climate rights! Representatives of national and local authorities, academia and business took up their joint advocacy for the first time on 28 November 2023 at the House of Europe.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
01-12-2023

Правата на живот, здравословна околна среда, социална сигурност и чист въздух, гарантирани на всеки български гражданин, формират нова категория права - климатични!  Представители на националните и местни власти, академичните среди и бизнеса за първи път се заеха със съвместното им отстояване на 28 ноември 2023 г. в Дома на Европа.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
07-11-2023

Creative Activist Summit е единствено по рода си събитие в България, посветено на креативните комуникации и кампании и тяхното стратегическо използване от активисти и граждански организации.

Публикувано от: снимка на fineacts Fine Acts
Новина
31-10-2023

Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с подкрепата на Фондация “БлуЛинк”, кани регионални журналисти да участват в двудневна работилница, посветена на човешките истории зад климатичните промени и предстоящото българско участие в Конференцията на ООН за климатичните промени (COP 28) в Дубай.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
23-10-2023

Броят съдебни дела, свързани с изменението на климата, се е увеличил повече от 2 пъти през последните 5 години и продължава да нараства в световен мащаб.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
09-10-2023

Коалиция за климата получи официален отговор от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на отвореното си писмо от юли до НИМХ и БАН с молба двете институции да оповестят становищата си за климатичните промени и

Публикувано от: снимка на Коалиция за климата – България Коалиция за климата - ...