Климат и енергия

Документ
06-10-2023

Уязвимостта на големи инвестиционни проекти към климатичните промени все още не присъства достатъчно в оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС). Недостатъчно застъпено е и тяхното позитивно или негативно въздействие върху климата.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
05-10-2023

В период на климатични промени, енергийна и геополитическа кризи, енергийните общности се утвърждават като надежден вариант за енергийна  независимост. Присъединете се на този уебинар, който разглежда ключовата роля на енергийните общности по време на енергийна криза.

Публикувано от: снимка на zazemiata За Земята
Новина
05-10-2023

Ново изследване върху 100-те най-разточителни лобита в ЕС показва, че големите играчи с интерес към водородната енергия наливат над 75,75 милиона евро на година в лобирането пред европейските институции.

Публикувано от: снимка на Corporate Europe Observatory Corporate Europe Obser...
Новина
20-09-2023

В момента Република Сърбия е във финалния етап по приемане на своя първи Интегриран план „Енергетика и климат” (ИНПЕК), с който се определят климатичните им цели до 2030 г., като се гледа и постигането на по-голямата цел за климатична неутралност към 2050 г.

Публикувано от: снимка на zazemiata За Земята
Документ
09-09-2023

New J&E study illuminates how human, social and environmental rights and legal definitions have evolved to shape a new concept – that of climate rights

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
09-09-2023

Ново проучване на международната мрежа от юристи в областта на околната среда "Правосъдие и околна среда" (J&E) показва, че в световен мащаб се появява нова концепция - тази за климатичните права.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
01-08-2023

On 27.06.2023, the BlueLink Foundation organized the traditional civil forum "Time to act for climate rights" at the House of Europe in Sofia. The forum was attended by 41 people – politicians, clean air experts, doctors, environmentalists, scientists, lawyers, climate activists and representatives of communities affected by various environmental and climate issues.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
01-08-2023

На 27.06.2023 г. Фондация "БлуЛинк" организира традиционния граждански форум "Време за действие за климатични права" в Дома на Европа в София. Във форума участваха 41 души – политици, експерти по чистия въздух, лекари, природозащитници, учени, адвокати, активисти за климата и представители на общности, засегнати от различни екологични и климатични проблеми.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
24-07-2023

In 2022, BlueLink set out to raise the awareness of Bulgarian citizens on their climate rights and the country’s climate change adaptation measures. This was done as part of the international initiative “Discussions and Actions on Climate and Environment” (DACE) led by the pan-European environmental law organisation Justice and Environment (J&E).

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
20-07-2023

Над 25 личности и организации от сферата на бизнеса, политиката, науката, здравеопазването, образованието, природозащитната дейност и др. се обърнаха към Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Българската академия на науките (БАН) с настояване да оповестят актуалните си становища за климатичните промени и ролята на човека в тях.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink