Климат и енергия

Новина
01-03-2024

1. Има ВЕИ енергия, която е базов енергиен източник. Това е ГЕОТЕРМАЛНАТА ЕНЕРГИЯ. Забележете, тя е толкова ефективна, че работи на принципа 3 в 1: Прави ток, парно и охлажда. Тя се изгражда за 3-ти по-кратко време и струва двойно по-евтино от АЕЦ, а България е една от държавите в ЕС с най-висок потенциал. Линк в коментари;

Публикувано от: снимка на zoro_stefanov Георги Стефанов
Новина
29-02-2024

През последните 5 години съдебните дела за климата са се увеличили повече от два пъти, а съдебните дела за климата са се превърнали в ключов инструмент за постигане на справедливост по отношение на климата.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
18-02-2024

В свое становище фондация „БлуЛинк“ призова българското Министерство на енергетиката за по-ефективно включване на обществеността и по-цялостно прилагане на Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) при обсъждането и приемането на актуализирания Интегриран план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) за

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
31-01-2024

Преходът към възобновяеми източници ще спести до 10 млрд. евро за здравеопазване, сочи международно проучване.

Публикувано от: снимка на Greenpeace Bulgaria Greenpeace Bulgaria
Документ
15-12-2023

Социологически проучвания сочат, че близо 80% от българите смятат климатичните промени за “криза” или “сериозен проблем”, чието разрешаване трябва да бъде приоритет на политическите партии. Същевременно темата почти изцяло отсъства от публичните изяви на политиците – дори преди избори.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
13-12-2023

Воденето на съдебни спорове за климата по света нараства като брой и това далеч не е глобален феномен, който не засяга България. Напротив – у нас има и закони, които позволяват защитата на климатичните ни права, и спечелени климатични дела, и нагласа от страна на гражданските организации да продължат да защитават климатичните права на гражданите.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
13-12-2023

България спазва глобалните си ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове в рамките на ЕС, но е добре като общество да се ангажираме с моралния въпрос как се отнасяме към емитирането на парникови газове и даваме ли си сметка за глобалното им отражение.

Публикувано от: снимка на Evromegdan.bg Eвромегдан.бг
Новина
01-12-2023

The right to life, a healthy environment, social security and clean air guaranteed to every Bulgarian citizen, form a new category of rights - climate rights! Representatives of national and local authorities, academia and business took up their joint advocacy for the first time on 28 November 2023 at the House of Europe.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
01-12-2023

Правата на живот, здравословна околна среда, социална сигурност и чист въздух, гарантирани на всеки български гражданин, формират нова категория права - климатични!  Представители на националните и местни власти, академичните среди и бизнеса за първи път се заеха със съвместното им отстояване на 28 ноември 2023 г. в Дома на Европа.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
07-11-2023

Creative Activist Summit е единствено по рода си събитие в България, посветено на креативните комуникации и кампании и тяхното стратегическо използване от активисти и граждански организации.

Публикувано от: снимка на fineacts Fine Acts