Милена Димитрова

Милена Димитрова е член на УС от 2017 г., представлява една от организациите-учредителки – Информационен и учебен център по екология, София.

Завършила е УНСС със специалност „Социално-икономическа информация” и в периода 1992-2015 г. активно участва и ръководи множество проекти в сферата на опазване на природните ресурси, устойчивото развитие, участието на обществеността при вземането на решения и достъп до правосъдие по отношение на околната среда, установяването на европейската природозащитна мрежа „Натура 2000” в България.

Преквалифицира се в областта на адаптираната физическа активност и спорт за хора с увреждания и от 2016 г. работи като инструктор по пързаляне с кънки на лед и ролери за деца и младежи с ограничени възможности към Клуб по фигурно пързаляне „Елит”, София. 

Сподели