Наталия Димитрова

Председател на Управителния съвет.

Наталия Димитрова е председател на Управителния съвет на фондация "Блулинк" от 2003 г. и представлява една от организациите-учредителки – Екологичен младежки клуб "Тера" – Благоевград.

Наталия Димитрова има съвместна магистърска степен по “Управление на градската и околната среда” от Университет Вагенинген, гр. Вагенинген и Института по градоустройствени изследвания, в Ротердам, Холандия. Нейната дипломна работа се фокусира върху ролята на малките и средните предприятия в предоставянето на градски комунални услуги. Наталия Димитрова е завършила бакалавърската си степен в Американския университет в България, Благоевград, с двойна специалност по "Приложна икономика" и "Бизнес администрация".

През последните 17 години, Наталия Димитрова е работила като консултант и координатор към множество проекти в България и Холандия в области като: преквалификация на социално маргинализирани групи и обучение през целия живот; управление на отпадъците; алтернативно ползване на водни ресурси; обществено участие; помощ при създаване на малки и средни предприятия на социално слаби граждани и други.

Г-ца Димитрова е работила като експерт по редица проекти за развитие в България с организации като: община Благоевград, община Варна, Фондация Институт за екологична модернизация, Американски университет в България, Център за изследване на демокрацията, българския офис на Регионалния Екологичен Център за ЦИЕ.

 

Сподели