Публикувай новина

Използвайте специално разработената за активни граждани и граждански групи социално-медийната функционалност на BlueLink.net за да обявете проблем, протест, нова публикация, или друго актуално събитие.

Внимание! Да публикуват новина или коментар могат само регистрирани потребители. Ако не сте се регистрирали в BlueLink.net, направете го от тук или влезте в профила си чрез полето за вход горе в дясно. Вашите новини ще станат автоматично част от социално-мрежовия новинарски поток на BlueLink.net "Общност" и ще бъдат достъпни за четене и споделяне с уникален URL докато желаете.

Създайте новина чрез бутон "Създай новина" в потребителското меню горе. След това изпълнете следните стъпки, които са в общи линии универсални за всички видове медийно съдържание в BlueLink.net:

  1. Въведете желания от Вас текст на новината. Вижте секция "Как се пише сполучлива новина" по-долу.
  2. След като изберете заглавие, категоризирайте текста си. Засега основните раздели ще бъдат Околна среда, Права, Свобода в интернет. Изберете подкатегория / категории от тях. Може да изберете повече от една като задържите бутона Ctrl.
  3. За да опишете по-добре текста ви - например с място на случването, с конретен постоянен участник в тема в развитие, със закон и т.н. може да добавите и свободни тагове. Отделяйте думите със запетаи.
  4. Илюстрирайте публикацията си със снимка, лого или друг вид изображение. Чрез полето "Основна снимка" може да качвате изображения с размер до 50 MB, които ще излязат до заглавието на новината Ви в списъка на новините. Изберете за целта най-ефектната снимка или изображение. Системата за управление на съдържанието поддържа форматите png, gif, jpg и jpeg и ще оразмери снимките, които са по-широки от 1024х1024 пиксела.

 

Как се пише сполучлива новина

Новината е журналистически жанр. Ако искате текстът ви да е обективен и удобен за четене и цитиране в интернет, може да използвате модела на писане на журналистическа новина.

Моделът е наречен “обърната пирамида”. Текстовете, писани по този начин, съдържат най-важната информация в началото, във водещия параграф, наречен още “лийд”. Добре е този първи абзац да отговаря на 6 въпроса, описващи дадено събитие: кой, какво, къде, кога, как, защо.

Всеки следващ параграф дообяснява първия. Статията се структурират по-важност, а не по хронология. Този модел е  удобен за интернет, защото на който и абзац да спре да чете потребителят, той пак ще е разбрал основният смисъл, най-важното от информацията.

Новинарските текстове разчитат изключително на принципа на обърнатата пирамида, като добавят към нея удобството на линковете, разположени вътре в текста и на допълнителните връзки след края му.

Работещите заглавия са кратки, точни и информативни. Те наподобяват лийда, но съдържат само по-важната част от него. Въпреки това не бива да се отказвате от интересните заглавия, когато биха послужили на нашите цели. Затова изборът им трябва да се определя според ситуацията и темата, за която пишете. Обикновено е излишно да използвате прилагателни в заглавията. Глаголът в заглавието обаче го динамизира и го прави по-примамливо за читателя.

Ако обаче не искате, нямате време или не виждате смисъл да ползвате този модел, все пак не се колебайте да публикувате. Например едно заглавие с  линк към интересно видео, може да е много важно, интересно, навременно.

За да добавяте прикачени документи и друга контекстуална информация, може да използвате опции като "Качи документ", "Напиши становище" и да вкарате в текста си линкове към тях.

Полезни съвети

  • Вместете допълнителни изображения в новините, като използвате наличния за целта бутон в панела за редактиране.
  • Ползвайте подзаглавия или изведени цитати, които можете да маркирате с фонт италик, или с отстъп в дясно с помощта на съответните бутони в панела за редактиране.
Сподели