Новини

Новина
03-12-2021

За 365 дни в годината ясна и всеобхватна политика за превенция, действия и отговорност по отношение на насилието над жените и децата от страна на властите призоваха Алиансът за защита от насилие, основано на пола и Български хелзинкски комитет. В интервю, излъчено в интернет от BlueLink.net, адв.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
02-12-2021

Версията на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), предадена в Европейската комисия на 15 октомври 2021 г., няма да доведе до по-чиста енергетика и устойчиво земеделие, заявиха експерти в двете области на пресконференция на 2 декември, организирана от фондация “БлуЛинк”.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Предстоящи Дни на образователни и информационни дейности под наслов „Да четем и
Новина
27-11-2021

Предстоящи Дни на образователни и информационни дейности под наслов „Да четем и знаем повече за природата и морето“
Подкрепа за развитието на екологичното образование и знанията за морето

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Новина
23-11-2021

Въпреки 30-годишната пост-социалистическа трансформация, много организациите на гражданското общество в България не могат да противодействат на очернящата реторика, използвана от някои медии. Опровергавайки презумпцията за широкото влияние на Русия в тази област, в ключови аспекти на отношението на руските и българските медии към гражданското общество съществуват много различия.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
23-11-2021

Към приемане на промени в Закона за домашното насилие и Наказателния кодекс за борба с насилието над жени и домашното насилие от страна на новоизбраните народни представители и бъдещи членове на правителстното апелира Рада Еленкова от Българския фонд за жените.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
22-11-2021

Още една партньорска среща и учебно пътуване по проекта “Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав” (DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+)) се проведе в Сърбия и Хърватия между 8 и 12 ноември

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
17-11-2021

Българските институции, отговорни за общественото здраве, трябва да призоват пушачите да се откажат от тази самоунищожителна практика.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
11-11-2021

Civil society organizations and activists defending democratic values, human rights and environment in Bulgaria and Russia continue to be exposed to strong online pressure and hate speech in the media and internet.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
11-11-2021

Гражданските организации и активисти, които защитават демократичните ценности, човешките права и опазването на околната среда в България и Русия, продължават да са изложени на силен онлайн натиск и език на крайна нетърпимост в медиите.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
LITOUTer, BSNN
Новина
01-11-2021

 

Повече от 300 участници в кампанията по случай Международния ден на Черно море 31 октомври получиха информационни материали и участваха в дейности по проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer)

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network