Новини

Новина
02-02-2024

Европейското женско лоби и Българска платформа към Европейско женско лоби призовават Европейския парламент да бъде единен и да приеме Директивата срещу насилието срещу жени и момичета в Европа преди края на настоящия мандат на белгийското председателство.

Публикувано от: снимка на Европейско женско лоби - Българска платформа Европейско женско лоби...
Новина
31-01-2024

Преходът към възобновяеми източници ще спести до 10 млрд. евро за здравеопазване, сочи международно проучване.

Публикувано от: снимка на Greenpeace Bulgaria Greenpeace Bulgaria
Новина
20-01-2024

Независими експерти и природозащитници изразиха облекчение от дългоочакваното приемане на методика за картографиране и определяне на границите и вида на дюните. Документът бе одобрен от министъра на околната среда и водите Юлиян Попов на 20.01.2024 г.

Публикувано от: снимка на Evromegdan.bg Eвромегдан.бг
Новина
20-01-2024

Въпреки законовите ограничения и етичните рестрикции за реклама, промоция и спонсорство, тютюневите компании поддържат завидно медийното присъствие, чрез което сполучливо популяризират имиджа си и лансират високотехнологичните си изделия като по-малко вредни алтернативи на традиционните цигари.

Публикувано от: снимка на Evromegdan.bg Eвромегдан.бг
Новина
19-01-2024

Върховният административен съд (ВАС) поднови спряно дело, което се водеше срещу липсата на екологична оценка (ЕО) за прокарването на автомагистрала „Струма“ през Кресненския пролом.

Публикувано от: снимка на Evromegdan.bg Eвромегдан.бг
Новина
18-01-2024

БлуЛинк - Мрежа за гражданско действие търси да назначи на пълен работен ден журналист/изследовател.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
18-01-2024

The application deadline for this workshop has been extended: apply here until February 10, 2024!

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
18-01-2024

Срокът за кандидатстване за тази работилница е удължен до 10 февруари 2024 г. Кандидатствайте тук!

Европейската мрежа „Правосъдие и околна среда“ (J&

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
18-12-2023

In October and December 2023, the BlueLink Foundation held two workshops seeking the perspectives of the countries of Central and Eastern Europe and the Global South on the concept of degrowth in Europe.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
18-12-2023

През октомври и декември 2023 г. фондация „БлуЛинк“ проведе две дискусионни работилници в опит да потърси гледните точки на страните от Централна и Източна Европа и глобалния Юг към концепцията за дерастеж в Европа.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink