Новини

Новина
01-04-2021

On March 4, 2018 after two years of preparation and three years of negotiations, 24 countries adopted the Escazú Convention, the region’s first ever legally binding treaty on environmental rights.

Публикувано от: снимка на BlueLink Newsroom BlueLink редакция
Новина
01-04-2021

На 4 март 2018 г., след двегодишна предварителна подготовка и тригодишен процес на преговори, 24 държави подписаха в гр. Есказу, Коста Рика, първото в региона на Латинска Америка и Карибите (ЛАК) правно обвързващо споразумение по правата по околна среда.

Публикувано от: снимка на BlueLink Newsroom BlueLink редакция
Новина
31-03-2021

В БлуЛинк си търсим журналист - интернет видео координатор. С нейна/негова помощ искаме да направим дългоочакваната стъпка към консолидиране на мрежовото и журналистическо съдържание на мрежата.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
BSNN
Новина
30-03-2021

 

Коридор Рила – Верила - Краище-Пилотна зона на проекта SaveGREEN  в България

 

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Новина
22-03-2021

В събота, 20 март 2021 г.„Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Палилула и село Охрид“ организира протестно шествие в подкрепа на обявяване на защитена местност на река Ботуня и срещу проект за изграждане на кариера за добив на пясък и пресевна инсталация до реката.

Публикувано от: снимка на balkani Balkani Wildlife Society
MARLITER
Новина
21-03-2021

Черноморска мрежа на НПО отбеляза съвместно с Младежкия воден парламент Световиня ден на водата 

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Новина
17-03-2021

The DANUrB Platform has been reactivated and is ready to enrich its content with good new practices of cultural and historical heritage in the Danube regions. This became  evident  at  the  3rd partner meeting, which took place on February 26, 2021.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
17-03-2021

Онлайн платформата DANUrB търси нови добри практики, свързани с опазване на културното и историческо наследство в региона на р. Дунав.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
BSNN
Новина
11-03-2021

Как да работим с целевите групи от Черноморския регион, за да постигнем добри резултати в намаляването на морските отпадъци


Трансграничен проект си поставя високи цели за ангажиране на населението от крайбрежните райони с опазването на крехкото екологично равновесие на морето

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network