2020 е била изключително лоша за човешките права, показва доклад на БХК

Непропорционални ограничения, дискриминация и противоправни действия са белязали изминалата година, в която светът се бореше с пандемията от COVID-19, показва Годишният доклад за правата на човека на Българския хелзинкски комитет. Той беше представен на 11 май 2021 г. на онлайн събитие.

2020 е най-лошата година за правата на човека у нас за последното десетилетие, смята председателят на БХК Красимир Кънев. Глобалната епидемична криза и участието на враждебни към ценностите на демокрацията организации в управлението са двата основни фактора за това. Влошаването на широк спектър от човешки права се наблюдава най-вече в реакцията на българските власти по отношение на пандемията от COVID-19, нарушаването на диалога между българските власти и международните институции за защита на правата на човека и упражняването на граждански и политически права и свободи, свързани с протестите, обобщи още Кънев.

За първи път в анализа на доклада е включена и глава, свързана с правото на здраве в контекста на COVID-19. Често противоепидемичните мерки не са били необходими и законни, смята Надежда Цекулова от БХК. Тя обърна внимание на налагането на мерки, несъответстващи на заплахата, както и на произволни такива, които са имали дискриминативен характер.

Според БХК ограничаването на децата и учениците от възможността да упражнят правото си на образование по обичайния начин е непропорционално дълго. Експертите определиха управлението на мерките за справяне с кризата като “дисбаланс, липса на плановост и предвидимост и често нарушаване на човешките права, което не е в контекст на епидемиологичната нужда”. България е на последните места в ЕС по достъп до лечение и тестване за Ковид-19, отбеляза Надежда Цекулова.

Адв. Адела Качунова, директорка на програмата за правна защита на БХК, подчерта, че продължава открито неизпълнение и дори игнориране на препоръките, отправени към страната ни от международни организации, работещи в защита на правата на човека. Към края на 2020 г. неизпълнените ключови решения за правата на човека са били 165. Това предизвика Комитета на министрите към Съвета на Европа да издаде четири междинни резолюции, с които призовава властите у нас да вземат мерки за отстраняване на недостатъци в българското законодателство.

Докладът на БХК обръща специално внимание и на отправените към страната ни препоръки във връзка с мерките за борба с домашното насилие. Законите и практиките в областта са определени като неефективни, а пострадалите не могат да намерят подкрепа от отговорните институции. Сред препоръките са изменение на Наказателния кодекс и Закона за защита от домашно насилие. Необходими са още действия срещу сексистките предразсъдъци в обществото и възобновяване на дебата за ратифицирането на Истанбулската конвенция.

От доклада става ясно, че въпреки увеличения брой сигнали за домашно насилие е намалял броят на издадените заповеди за защита и образувани производства.  Красимир Кънев изтъкна, че антизападна и антилибералната пропаганда са причина за нежеланието за ратификация на Истанбулската конвенция. Определи решението, с което тя беше обявена за противоконституционна, като крайно некомпетентно. 
Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията, нечовешкото или унизително отнасяне или наказание публикува шокиращ доклад за българските психиатрични болници и социалните домове за възрастни, отбеляза адв. Качунова. В документа се посочва, че тези институции функционират в условия за непрозрачност, а Министерството на здравеопазването систематично отказва достъп на изследователите на БХК до психиатрическите болници.

Експертите засегнаха и проблема за сексуалната експлоатация на деца. Изтъкнаха продажбата на бебета като все по-срещан начин за справяне с бедността.

България е слязла на 112-то място по свобода на словото в индекса на “Репортери без граници”, акцентираха от БХК. Радослав Стоянов цитира доклад на Мрежата за етична журналистика, в който се посочва, че моментната картина е лоша и има предпоставки негативната тенденция да продължи.

Стоянов анализира и противоречивите послания във връзка с пандемията от COVID-19, представени като информационен плурализъм. Анализът на БХК показва, че пандемията е използвана като шанс да бъде прокарано законодателство в ущърб на гражданите.

Необходима е смелост от страна на политическите лидери, които да говорят и публично да предизвикват и оспорват заблудите относно уязвимите общности, както и професионализъм от страна на медиите, които да дадат трибуна и възможност за диалог на организациите в гражданския сектор, обобщи Стоянов.

-

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели