22 март Световен ден на водата - История за пластмасовите бутилки от водата за пиене

Добри практики и нестандартни решения изследва проектът МЕЛТЕМИ на Черноморска м

 

История за пластмасовите бутилки от водата за пиене

Добри практики и нестандартни решения изследва проектът МЕЛТЕМИ на Черноморска мрежа на НПО и партньори по проблемите с морските отпадъци


На 22 март т.г. за пореден път ангажираната общественост ще отбележи Световния ден на водата, който ще премине под призива за преодоляване на кризата с водите на планетата. Наводненията, сушите и замърсяването на водите изискват бързи и навременни решения с ангажиране както на политиците, така и на обществеността и бизнеса.
Историята за пластмасовата бутилка от водата за пиене, която свършва жизнения си цикъл в морето,е в основата на кампанията на британската организация от Бристол „Градът за морето“, която има за цел да покаже връзката между действията на хората и състоянието на моретата и океаните. Кампанията „Напълни си вода“ постепенно преобразява навиците на местната общност, която е на път почти напълно да се откаже от използването на бутилината вода за пиене в пластмасови бутилки за еднократна употреба. При това с подкрепата на бизнеси, кафенета, барове, ресторанти, местните власти и медии. За заведенията има обществени стимули да предлагат безплатно чешмяна вода за пиене на клиентите си. Макар по закон да са  задължени да го правят при поискване, ангажираните с кампанията насърчават клиентите си да пият чешмяна вода. Знаци на кампанията се поставят на витрини и вътре в заведенията, а приложение за смартфони указва мястото им. Местните власти и доста големи водни компании се включват по друг начин – те изграждат мрежа от чешмички за вода в града, от които хората могат безплатно да напълнят шишета и манерки. Кампанията убеждава много бизнеси да предлагат пълнене на вода на място в техните помещения и офиси, за да се възползват клиентите им и да не изхвърлят пластмасовите бутилки. Кампанията вече е национална, обхваща и столицата Лондон и има мрежа ог 1600 станции за пълнене на вода, целта е до 2012 г. във всеки британски град да има такава мрежа. Потребителите ще бъдат насърчавани да пълнят безплатно своите бутилки за вода в десетки хиляди магазини, кафенета, бизнеси и водни източници в Англия според планове, обявени от водната индустрия.


Описаната кампания е една от така наречените добри практики, които изследва екипът на Черноморска мрежа на НПО в сътрудничество с още седем партньори от четири държави работи по проект „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), подкрепен от ЕФР по програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“.
Проектът,осъществяван от научни институти и неправителствени организации от България, Гърция, Кипър и Албания, цели да подпомогне властите и обществеността в съвместните им усилия да се справят със сериозния трансграничен екологичен проблем с морските отпадъци, обект на загриженост по целия свят.
Проектът, в съзвучие с последователните усилия на Черноморска мрежа на НПО, цели намаляване на твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието, което може да стане само с прилагането на бързи и ефективни политики и мерки за намаляване и  предотвратяване на отпадъците при източника им.  Ясно е, че истинското предизвикателство е прилагането на такива политики и мерки на местно, национално, регионално или под-регионално ниво. Това предполага наличието на интегрирана правна рамка, включваща ефективни политики и революционни решения, свързани с намеса на политицитеи участие на много широк кръг от обществеността.
По проекта МЕЛТЕМИ ще бъде извършена базисна оценка на морските отпадъци в конкретни крайбрежни зони. В рамките на МЕЛТЕМИ са планирани и съвместни дейности с вземащите решения за разработване на предложения за национални и транснационални планове за действие за намаляване на морските отпадъци.   Важната крачка от политики към действие се допълва с екологично образование и развитие на морската грамотност и знания по въпросите на твърдите отпадъци в морската среда с инициативи като „Синьо кафе“  и „Училище@МЕЛТЕМИ“  за  ангажиране на обществеността и младежи от средните училища.
Ще бъдат предложени специфични непазарни мерки за морските отпадъци, а тяхното приложение ще улесни в перспектива прилагането на концепцията за кръговата икономика и ресурсно-ефективната „зелена“ икономика  в политиката на четирите държави. Проектът е с продължителност 2 години, в него участват осем партньори и общата му стойност е около 1,230 млн. евро.  Новост в проекта е включването на местни власти и местни общности, които съвместно с вземащите решения политици ще обсъждат и приемат решения за подходящи практики и подходи за развитието на местния капацитет и разработването на национални планове за действие във всяка държава, както и на предложение за интегриран и съгласуван транснационален план за действие за морските отпадъци.

 

Сподели