3-и септември: Mеждународен ден за опазване на лешоядите

За трета поредна година на 3-и септември се отбелязва Mеждународният ден за опазване на лешоядите.  Целта на инициативата е  да се повиши информираността за лешоядите сред широката аудитория  и да се даде повече публичност на нуждата от тяхното опазване.

На този ден  сред местни хора от Източните Родопи Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ще връчи грамоти за принос в опазването на лешоядите.  Ще бъдат извършени и дейности за популяризиране на опазването им сред животновъди и ловци. Посветената на лешоядите изложбена зала в Природозащитния център  на БДЗП  „Източни Родопи“  в гр. Маджарово,  ще бъде отворена  за посетители.  Всеки гост  ще има възможността и  да ги наблюдава на живо със зрителна тръба.

В миналото в България са гнездили четири вида лешояди – брадат, черен, белоглав и египетски. Днес в страната ни са оцелели само белоглавият и египетският. Основните заплахи за тази група птици са различни видове отравяния, опасната за птиците електропреносна мрежа и отстрелът.

Опазването на лешоядите е едно от основните направления в работата на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). През 2011 г. БДЗП извърши редица дейности, насочени към съхраняването им за бъдещите поколения. Извършени са над 100 изкуствени подхранвания на лешояди. Ежедневно е охранявано застрашено гнездо в Северна България. С цел изследване на миграцията и заплахите в Африка, са поставени сателитни предаватели на две млади лешоядчета – едно в гнездо в Северна България и друго - в Македония. БДЗП участва и в разработването на агроекологична схема за подпомагане на земеделските стопани в райони, обитавани от египетски лешояди. Започна разработването и на нов метод за индивидуално определяне на лицата на египетските лешояди. Значително развитие отбелязват и популяризаторските и образователни дейности – статии в български и международни списания, издаден стикер и сайт, посветени на опазването на египетския лешояд (www.neophron.bspb.org).

Тази година са отчетени рекорден за страната брой белоглави лешояди – 56 двойки с 35 отгледани малки. Египетските лешояди запазват стабилна численост от 32 двойки, но популацията в Северна България, където са останали само 8 двойки, е изключително застрашена.

Следващо предизвикателство пред БДЗП в дейностите по опазването на лешоядите в България е планираната за  януари-февруари 2012 експедиция до Камерун и Чад за установяване на заплахите за египетските лешояди в местата им за зимуване в Африка.

Лешоядите са екологично важна група птици, заемаща върха на хранителната пирамида. Те  имат пряка роля за поддържането на баланса в  природата. В местата, където лешоядите са били многобройни, но са претърпели бързо и катастрофално намаление (напр. Индия, Западна Африка), се наблюдава бум в числеността на скитащите кучета и други наземни хищници.Това води до нарушаване на биологичното равновесие и опасност за хората (напр. пренасяне на болести като бяс). Във все по-урбанизирания ни свят местообитанията на лешоядите намаляват.Някои видове от тези птици вече са застрашени от изчезване. Активната държавна ангажираност за опазването на лешоядите е необходимо бъдещо условие за опазването им.

За контакти:
Ивайло Ангелов
Координатор на дейностите по опазване на египетския лешояд
+359878599381
www.neophron.bspb.org

Сподели