5 800 подписа в защита на Карадере внесени в кабинета на проф. Близнашки!

 Представители на инициативен комитет "Карадере" и гражданската инициатива "Да спасим Карадере" внесоха  днес в кабинета на служебния премиер Георги Близнашки 5800 подписа срещу предотвратяване на застрояването на Карадере и за опазване му като едно от последните оцелели кътчета дива природа по Черноморието.  Подписката се провежда по Закона за прякото участие на гражданите и е национална гражданска инициатива, в която участват жители на общ. Бяла, Варненско, летуващи и ценители на природата на Карадере, и граждани от цялата страна. Координаторите на подписката Виктор Викторов и Елица Стоичкова, администраторът на фейсбук група "Да спасим Карадере" Люба Батембергска, биологът Петко Цветков от Зелените и доброволци на инициативата присъстваха на срещата в МС днес. Георги Георгиев, който завежда кабинета на проф. Близнашки и двама икономически съветници на премиера приеха подписката и увериха вносителите, че ще бъдат стриктно спазени законите за опазване на природата, устройство на територията, и насърчаване на инвестициите в България.

Вносителите посочиха недъзи и закононарушения в устройството на територията, които правят опитите за застрояване на Карадере противозаконни. Те припомниха, че за района няма влязъл в сила общ устройствен план, а основните проекти за застрояване не са преминали изискваните по закон процедури за оценка на въздействието върху околната среда. Местността попада в обхвата на две зони от европейската природозащитна мрежа Натура 2000 и има висока консервационна стойност, заявиха гражданските представители. Те припомниха и че решението за предоставяне на прироритетен инвестиционен клас на проекта за застрояване на Карадере от "Мадара Юръп" бе взето в разрез с изискванията на закона за насърчаване на инвестициите и обслужва тесен лобистки интерес на фамилията Станишев, чиито член - арх. Георгий Станишев, брат на тогавашния мандатоносител и бивш председател на БСП Сергей Станишев, е заинтересован съдружник в архитектурното му проектиране. Кабинетът на  министър-председателя прие подписката и пое ангажимент за  осъществяване на контакт с  Министерството на околната среда и водите,  което отговаря за прилагането и  спазването на природозащитните норми и опазването на дивата природа.

Гражданска инициатива "Да спасим Карадере" датира от средата на миналото десетилетие, когато излизат наяве опитите за застрояване на Карадере. Инициативата координира действия за опазване на природата и Карадере за идните поколения, почиства и поддържа плажа, изгражда компостни тоалетни и информира летуващите как да се държат отговорно и да опазват природата. Едноименната група във фейсбук бе създадена през 2009 г. и наброява над 4 000 участници. Инициативата партнира с коалиция "За да остане природа в България" и публикува дейностите си на адрес www.karadere.info.

Сподели