“Абагар”, остров Белене и античният Улпия Ескус носят просперитет на три съседни дунавски общини

Общ План за действие и развитие чрез валоризация на културното наследство, свързано с Дунав, подписаха кметовете на общините Белене, Никопол и Гулянци и управляващият редактор на Фондация “БлуЛинк” на официална церемония на 31 август 2022 г. в Община Никопол. Планът е първи за дунавския регион в рамките на проект DANUrB+, финансиран от ЕС и България.

Поздравления за първия подписан в региона местен План за действие поднесе ръководителят на проект  “Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав” (DANUrB+) проф. Балинт Кадар от Технологичния университет в Будапеща. В рамките на проекта се разработват още 11 местни плана за действие в шест дунавски страни. ”Валоризация означава местните общности да спечелят от опазване и устойчиво ползване на съвместното културно-историческо наследство около Дунав, обясни водещият експерт на “БлуЛинк” д-р Гавраил Гавраилов.

Съвместният план за действие ще помогне на местните хора в граничните гранични дунавски общини Гулянци, Никопол и Белене. На базата на задълбочено проучване на местните ресурси, правен и туристически анализ, планът съдържа 16 проекта, които ще се реализират в рамките на три години. Включено е разработване на обекти, събития и продукти, много от които вече са номинирани за дунавски етикет за качество от проект DANUrB+. Сред тях са например литературен маршрут за знаменитата книга “Абагар”, Мемориален туризъм на беленския остров Персин и културен пейзаж край античния град Улпия Ескус, богатството от местни езици, ритуали и кулинарни традиции в региона.

Планът разчита на допирните точки между трите плана за интегрирано развитие на общините, което е предпоставка за бюджетно финансиране на предложените проекти. Същевременно Фондация “БлуЛинк” е гарант и експертен партньор и вече търси финансиране и партньорства за да обезпечи изпълнението на плана и включените в него проекти.

Иновативната ѝ концепция включва предоставяне на експертна и ИТ подкрепа за пълноценно сътрудничеството между местни общности, гражданско общество и журналистите, обясни Д-р Павел Антонов, съучредител и управляващ редактор на БлуЛинк.  Чрез международната мрежа на DANUrB+ ще привлечем към съвместните действия и съседни румънски общини, за да може Дунав да не ги разделя, а да ги свързва за в бъдеще, подчерта Антонов.

“Нашият район е един от най-бедните не само в България, а и в ЕС, но разполага с богата история, култура и традиции.

Целта ни е районът да се превърне в популярна туристическа дестинация като възможност за икономическо развитие на общините”, заяви Ивелин Савов, кмет на Община Никопол. Този процес не е лесен и е важно да бъде ангажирана и местната общност. “Но превръщането на тази цел в регионална политика между съседни общини е най-правилният подход”, категоричен беше Савов.

Кметът на община Гулянци Лъчезар Яков изрази задоволство от крайният резултат на дейностите по проекта, като заяви категорично желание за съвместни действия, което да даде шанс на трите общини да възродят своите туристически обекти.

Кметът на община Белене Милен Дулев отбеляза, че на много малка територия покрай Дунав в трите съседни общини могат да се видят съвсем различни и уникални по своя характер неща, което е чудесна предпоставка за надграждане на съвместното сътрудничество в туризма.

“Може би през последните години районът се обезлюдява, но вярвам, че със силата на тази велика река и на вашите история и културно наследство, ще има възможност бъдещите поколения и младите хора да останат и да изградят живота си тук”, заяви Кадар.

Журналисти и участници в церемонията се запознаха с местните културно-исторически дадености на Никопол и изследваха с лодки близките острови и скалната църква “Свети Стефан”. Видеозапис от церемонията е достъпен на страницата на БлуЛинк във Фейсбук.

Гавраилов призова журналистите да бъдат посланици на района “Улпия Ескус - Нове БГ”. След церемонията той проведе първа работна среща за създаване на литературен маршрут в района, посветен на първата печатна книга на български език “Абагар”. Освен представители на трите общини, в нея участваха експертът от Министерството на туризма Никола Маневски, както и експерти от Свищов и Ореш - родното място на съставителя на “Абагар”, по-късно никополски епископ Филип Станиславов.

За повече информация: д-р Гавраил Гавраилов, Фондация “БлуЛинк”, +359 884 111 828, gavrailov [at] bluelink [dot] net (gavrailov <at> bluelink.net)


Дейностите са част от проект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Р България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Сподели