Анкета за български НПО от Граждански форум ЕС-Русия

Фондация БлуЛинк изпълнява експресно проучването на състоянието на гражданското общество в България в рамките на регионално изследване на Гражданския форум ЕС-Русия (ГФЕСР). За целите на изследването събираме данни и мнения за:

  • най-важните предизвикателства и проблеми пред организациите на гражданското общество; и
  • решенията и добри практики, приложени от тях през последните 12 месеца.

 

Чрез изследването форумът се стреми да подкрепи гражданските организации, като осъществи координация и обмен за проблемите, които срещат, и решенията, които прилагат за тях.

Молим Ви да споделите с екипа на проучването търсената информация, като попълните кратък онлайн въпросник на адрес https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1pzZg6aChQCt19xdYV8tL2QjKPrlaLyDAdYErS4x7uRkM4w/viewform.

Въпросникът е предназначен за попълване от един представител от всяка гражданска организация, група или инициатива, включена в изследването. Единственото изискване е попълващият да е добре запознат както с работата й, така и с гражданското поле на действие като цяло. Самоличността на участниците в тази анкета няма да бъде огласявана, а резултатите ще се анализират в обобщен вид.

Ще Ви бъдем сърдечно признателни ако намерите време за да попълните въпросника или го препратите до друг в организацията Ви, който може да го направи до петък, 16 юни 2017 г. Попълването ще Ви отнеме между 5 и 10 минути.
Участници, които изразят готовност и желание да разяснят опита си, може да бъдат потърсени за допълнително интервю. Ако имате желание и възможност за това, укажете го в съответното поле на формуляра, или по имейл.

ГФЕСР е мрежа от 153 неправителствени организации от страните-членки на ЕС и Русия. БлуЛинк е член на форума от 2015 г. През 2016 г. ГФЕСР подготви доклад за състоянието на гражданското общество в Германия, Испания, Унгария, Полша и Русия (английска версия можете да се свалите от сайта на ГФЕСР http://eu-russia-csf.org/home/projects/state-of-civil-society/). През 2017 г. проучването ще включи за първи път България, както и Италия, Литва, Холандия и Русия.

Ако имате въпроси относно изследването, работата на БлуЛинк или ГФЕСР, моля да се свържете с Ксения Вахрушева, ръководител на проучването в България, на адрес ksenia [at] bluelink [dot] net, тел. 0876 293 764, или с международния екип на изследването на адрес research [at] eu-russia-csf [dot] org.

Сподели