Българите гласуват в общоевропейска кампания за добрите, лошите и грозните практики на изразходване на средства от ЕСКампания на Climate Action Network (CAN) Europe идентифицира и номинира добри и вредни мерки за климата и околната среда, за които се планира да бъдат инвестирани парите на европейците. България е представена с общо шест номинации, със най-силен превес при “грозното” разходване на средства. Конкуренцията е между инсталация за горене на отпадъци в центъра на София, планове за изграждане на газопроводи до въглищни региони, магистрала през богатото на биоразнообразие Кресненско дефиле и път, разделящ на две природен парк “Българка”. В категория “лоши” практики или пропуснати възможности, присъства планът на България за обновяване на сгради, който е лишен от амбиция и дълбочина, а сред “добрите” е програма за финансиране на инсталации за възобновяеми източници и мерки за енергийна ефективност в частни сгради. Част от номинациите са представени и във видео клипове.


Организацията приканва европейските граждани да гласуват до 24 април за своите любими и най-малко любими кандидатури на cashawards.eu. Не е нужно да избират само примери от собствените си държави, но могат да дадат гласа си само веднъж в категория. Резултатите ще бъдат обявени на церемония по награждаване на 29 април, малко преди Европейската комисия да започне оценка на представените от държавите планове за възстановяване и устойчивост.


Кампанията цели да насърчи държавите-членки, регионите и Европейската комисия да предприемат решителни стъпки при финализирането на тези разходни планове, като изключат всички вредни за климата и околната среда мерки, и да насърчат решения за справяне с климатичната и екологичните кризи, полезни и за хората.


Безпрецедентната сума от бюджета на Европейския съюз, Фонда за справедлив преход и средствата за възстановяване от 1,8 трилиона евро направи отново актуален въпроса как точно ще бъдат изразходвани. За България са предвидени общо 11 млрд. евро безвъзмездна помощ, от които 12 млрд. лева за възстановяване и в момента тя, също като останалите държави-членки, разработва своя план за изразходване на средствата. Наградите за европейско финансиране на  CAN Europe разглеждат предвидените в проектите за национални планове инвестиции. Въз основа на проектопланове, публикувани от правителствата, или на изтекли документи, се оценява доколко изпълняват целите на Европейския съюз за изграждане на иновативна, нисковъглеродна икономика, която има задачата да преодолява предизвикателствата пред хората и природата, идващи с промяната на климата. Мерките се структурират в категориите добри, лоши и грозни на Наградите за европейско финансиране.


“За Земята” от години следи и дава предложения за подобряване начина, по който се харчат публични средства в България – и евросредства, и национални такива. С интерес се запознахме с плановете на правителството за възстановяване, въпреки че не бяхме поканени да участваме в писането им. Те ще са определящи за бъдещето на страната в настоящото десетилетие, а и след това.”, коментира Радостина Славкова, координатор “Енергия и климат” в За Земята.
 

Сподели