Българите идат! Биенале на гражданското участие

Как гражданите успешно да участват в управлението и гласът им да се взема предвид от политиците в България и в Европа ще обмислят представители на неправителствени организации в София. Форумът за гражданско участие под надслов "Българите идат!" ще се проведе на 22 януари 2018 г. от 13:00 часа в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски".

 Фондация "БлуЛинк" е партньор на форума, заедно с Европейски съвет за външна политика.  Организатори са Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право. Форумът адресира българското председателство на Европейския съюз и европейските и национални институции.

По време на събитието ще бъдат обсъдени основните изводи от изследването "Индекс на гражданското участие – 2017" на ФГУ, както и препоръки за подобряване на средата и ефекта от участието на гражданите. Мартен Лаури от Национална фондация за гражданско общество в Естония ще "предаде щафетата" на символичното гражданско председателство на ЕС от естонските на българските граждански организации. Лаури ще представи естонския опит във финансирането на гражданския сектор и във взаимодействието между държаватата и гражданските организации.

БлуЛинк ще се включи във форума с изводи и препоръки от регионална среща, която проведе през м.декември в Будапеща. На нея представители на гражданското общество споделиха опит от натиска срещу дейностите им в обществен интерес в различни страни на централна и източна Европа и формулираха насоки за засилване на демократичните стандарти на ЕС. Тези насоки ще очертае на форума в София д.ф.н. Павел Антонов, управляващ редактор на фондация "БлуЛинк". Дейностите на организацията в тази сфера са подкрепени от програмата "Европа за гражданите" на ЕС, в рамките на проект "Да си припомним Европа: гражданското общество отново под натиск".

Експертът на БлуЛинк по гражданско участие и достъп до правосъдие д.ф.н. Пламен Пеев ще участва в изработването на план за конкретни стъпки за засилване на ролята на неправителствения сектор,  подобряване на доверието и разбирането за работата на гражданските организации,   и равнопоставено сътрудничество с държавните институции. Това е втората основна цел на форума. Приносът на БлуЛинк е в рамките на стратегическата работа на организацията за насърчаване на гражданското участие и достъпа до правосъдие.

"Идеята е да се впишем в един по-глобален, европейски план за подобряване на средата за развитие на гражданското общество, чийто напредък да оценяваме в края на всеки шестмесечен период. Затова е важно да се запознаем с основните насоки и действия, планирани от граждански организации и мрежи до момента, и да обсъдим своя принос в рамките на българското председателство.", сподели Ива Таралежкова, изпълнителен директор на "Форум гражданско участие", основен организатор на форума.

Сподели