Български орнитолог получи годишната награда на Американското Орнитологично Общество

Професор Павел Зехтинджиев от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на Българската Академия на Науките е удостоен с наградата на Американското Орнитологчно Общество (Cooper Ornithological Society) за 2016 г.
Наградата е предоставена на колектив с участието на Проф. Зехтинджиев за разгадаване на неизвестни до момента закономерности във формирането на биоразнообразието при птиците.
Изследванията получили това най-високо признание и наградата на Американското Орнитологично Общество (Cooper Ornithological Society) за 2016 година са проведени в Биологична Експериментална база „Калимок“ където от десетилетия се провеждат пионерни за България изследвания свързани с биологията на редки и застрашени от изследване видове птици.
Подробности за наградата на Американското орнитологично общество за 2016г. може да намерите тук: http://www.bioone.org/doi/full/10.1650/CONDOR-16-126.1

Сподели