БДЗП откри изложбата „Орлите са красиви!”

На 10 декември 2011 г. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) откри изложбата с рисунките от конкурса „Орлите са красиви!” във фоайето на Националния природонаучен музей. На откриването бяха връчени и наградите за шестимата победители, чиито рисунки бяха включени в календар за 2012 г. Шестте първи награди са бинокъл Olympus 8 x 40 DPSI, определител на широко разпространените птици в България и календар с отличените рисунки, както и членство в БДЗП за 2012 г. Членство, значки, определител, диск със звучи на птици и други награди получават още 14 участници в изложбата. Може да разгледате експозицията до края на декември 2011 г.
Конкурсът за рисунка спечели огромна популярност  - получихме 538 рисунки. Включиха се деца от цели 64 населени места в страната. Възрастовото разпределение показва като най-активни децата между 7 и 14 години, а най-малките участници са едва на 5 години. София Добрич, Пловдив и Свищов имат най-много представители с рисунки. Достойно се представят и по-малки населени места като Аксаково, Тополовград, Каварна, Карнобат, селата Голямо Ново, Вардим, Перперек, Искрец, Радовец, Труд и други. В конкурса има дори международно участие - на млада художничка от Словения.
Конкурсът нямаше да бъде толкова успешен без подкрепата на нашите членове и приятели, които се включиха в разпространяването на плакатите за конкурса и вложиха също толкова ентусиазъм и сърце, колкото и самите малки участници в начинанието.
Големият брой участници показва, че децата проявяват все повече отношение към природата, интересуват се и се включват в инициативи, свързани с отговорността ни към природата. Това е добър знак и за възрастните, които насърчават малките художници. Ентусиазмът, вложен от децата, техните родители и учители е забележителен. В много случаи получавахме рисунки от две деца от едно семейство, често получавахме огромни пакети, пълни с прекрасни, цветни произведения на изкуството, изпратени от училища или школи по рисуване. Затова и смятаме, че конкурсът постигна целта си - да събуди любов към природата и да предизвика интерес у младите хора към света на грабливите птиците. А в по-дългосрочен план - да изгради активна гражданска позиция по проблемите на опазване на околната среда на следващите поколения.
В България днес могат да се наблюдават над 30 вида дневни грабливи птици. Част от тях са широко разпространени – мишелова, керкенеза, малкия ястреб, други, като царския орел, ловния соколи и египетския лешояд, са на границата на изчезване от дивата природа у нас.  Хищните  птици стоят на върха на хранителната пирамида  и имат съществена роля за деликатния баланс в екосистемите.
С това начинание искахме да информираме обществеността и най-вече младите за заплахите, пред които са изправени грабливите птици. Да знаят, че дори да има птици, които са на границата на изчезването, има какво да направим, за да ги запазим. Някои от програмите са дългосрочни, като например залесяването с черни тополи, при което се надяваме след 20-30 години  големите вече дървета да приютят царски орли в короните си. Други дейности, като поставянето на гнездилки за ловни соколи, очакваме да дадат резултат до 2-3 години. А при трети ефектът е незабавен, но се изисква голям ресурс, за да се постигне добър ефект – като при изолирането на електрически стълбове. Това е голям проблем по цял свят и на необезопасени стълбове загиват огромен брой птици, като за съжаление това се случва и на световно защитени видове като египетския лешояд.
Вижте снимки от награждаването http://saveraptors.org/gallery.php?type=image&cat=3&subcat=22
 

Сподели