Доклад: Възможности за зелена икономика в България, Сърбия и Македония

Добри практики и проблеми за преодоляване в областта на зелената икономика събира нов изследователски доклад, озаглавен "Revision of the Economy in the Balkans: Change Policy Not Climate!". Документът е изработен в рамките на едноименен проект на Зелената европейска фондация, изпълнен от "БлуЛинк", македонската Асоциация за устойчиво социално-икономическо развитие „Изгрей сонце“ и сръбската асоциация "У мрежи", с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

Докладът популяризира прехода на икономиката към екологично, нисковъглеродно и енергийно ефективно производство, съпътствано от просперитет и равенство в обществото. Документът представя добри практики от България, Сърбия и Македония, както и факти и аргументи в подкрепа на икономическия потенциал на зелената икономика. 

Според доклада, представянето на България в сферите на ресурсите и енергийната ефективност е все още значително по-ниско от средното за Европейския съюз. Необходим е граждански и политически натиск върху държавните институции, за да признаят и поемат своите роли по пътя към зелена икономика. 

Въпреки че Република Македония предлага много възможности за устойчиво и зелено икономическо развитие, концепцията за зелена икономика не се възприема като ясна следа, която държавата трябва да следва в близко бъдеще, заключва докладът. Отбелязана е нуждата от развитие на механизми за споделяне на информация за предимствата на зелената икономика сред заинтересованите страни в различните сектори. 

Според доклада, има потенциал за нови работни места и промяна в по-зелена посока на съществуващите работни позиции в Сърбия. Проучването заключва, че Сърбия се нуждае от цялостен план, чрез който да задържи младите и образовани хора в страната, както и да развие програми за насърчаване на иновации и научен обмен в региона и в ЕС.

 

Сподели