БФЖ представя Наръчник срещу домашното насилие в Карлово

Български фонд за жените представи своя Наръчник и практически упражнения в помощ на учители и ученици за работа по темата „домашно насилие” пред над 30 педагози, социални работници, лекари, родители, представители на неправителствени организации и медии в Карлово на 26 октомври 2018 г.

Наръчникът е резултат от работата на екип от експерти в сферата на образованието, правото, психологията и проблемите на половото неравенство по проект „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ и повишаване на капацитета на представители на образователната система за работа по темата чрез програма и наръчник за превенция и защита в учебните заведения“, финансиран от Министерството на правосъдието.

„Към момента у нас все още няма цялостна програма или интегрирано учебно съдържание, което да изгражда знания, умения и отношения у учениците по темата за домашното насилие“, заяви Надежда Дерменджиева, директорка на БФЖ. „Нашата цел е да запълним тази липса и да подпомогнем представителите на образователната система в България да подобрят компетенциите си и да улесним тяхната работа с ученици от всички възрастови групи и във всички степени на образованието.“ Наръчникът предлага различни активности по определени теми, за да се осъществи промяна на моделите на поведение на децата и младите хора и те да развият умения за оценка на риска на ситуации, свързани с насилие.

Светлана Михайлова, педагогически експерт към проекта, представи обобщение на обратната връзка от срещите на авторския екип с над 130 педагози от Велико Търново, Горна Оряховица, Горна Малина, Ветрен и Челопечене. „По време на срещите-семинари обсъдихме важността на темата за домашното насилие, как то се „пренася“ в училище, как повлиява поведението на децата и какво могат да направят педагогическите специалисти“, каза тя. „Всички учители потвърдиха, че темата е изключително актуална и е едно от големите предизвикателства в ежедневната им работа. По-голямата част от тях заявиха готовността си да повишат компетенциите си и високо оцениха качеството на изготвения Наръчник, който се спира на психологическите, юридическите и педагогическите измерения на проблема“, сподели още Михайлова.

Участници в заключителното събитие бяха и специалисти от новоизградения социален център по проект „Да продължим доброто дело“, финансиран от Европейския социален фонд. Той предлага комплексни социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства от уязвими групи на територията на Община Карлово. Екипът на социалния център отбеляза важността на проблема за домашното насилие и необходимостта да се работи за превенция с всички ангажирани страни – деца, родители, образователни и държавни институции, на базата на проведените консултации с над 1500 деца и над 500 родители, ползвали услугите „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Формиране и развитие на родителски умения“.

Хартиеното и електронното издания на Наръчник и практически упражнения в помощ на учители и ученици се разпространяват напълно безплатно. Електронната версия може да бъде свалена от интернет страницата на БФЖ.

Илюстрация: www.tuyengiao.vn

Проектът „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ и повишаване на капацитета на представители на образователната система за работа по темата чрез програма и наръчник за превенция и защита в учебните заведения“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. No 93-00-179/18.05.2018, сключен с Министерство на правосъдието.

Сподели