БИОПЛАСТМАСИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ПРОДУКТИ ОТ ТЯХ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА СРЕЩА ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ ВЪВ ВАРНА

 


БИОПЛАСТМАСИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ПРОДУКТИ ОТ ТЯХ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА СРЕЩА ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ ВЪВ ВАРНА


Повече от петдесет представители на институции и организации от сферата на морското дело, рибарството, земеделието, икономиката и околната среда присъстваха на среща за трансфер на знания със семинар и изложба за представяне на иновативни продукти от биопластмаси в рамките на проект SEALIVE „Стратегии за кръгова икономика и усъвършенствани решения на биологична основа за опазване на живота на земята и в морето от замърсяване с пластмаси“ , иновативен научен проект по програма „Хоризонт 2020“ на ЕС.


Събитието се проведе на 3 ноември 2023 г. във Варна в хотел-галерия Графит и беше организирано от Черноморската мрежа на НПО, в сътрудничество с Център за проекти и изследвания AKTI (Кипър) и Isotech Ltd (Кипър). Представени бяха осем вида иновативни изделия от пластмаси на биологична основа, коите предлагат възможни решения за някои от най-разпространените замърсители на сушата и в морето. От продуктите с морско приложение бяха показани лонда за риба, рибарска мрежа, мрежеста торба за стриди и гъвкаво фолио за разделяне на рибни филета при дълбоко замразяване. Интерес предизвикаха още биоразградимото фолио за мулчиране, приложимо в земеделието, приборите за хранене, кутиите и фолиото за храни, всички с възможности за разграждане, рециклиране и компостиране.


Проектът SEALIVE предлага възможни решения за замяна на някои пластмасови продукти и дава насоки за бъдещите политики на Европейския съюз по отношение на Стратегията за пластмасите и кръговата икономика. Силен интерес предизвика и интерактивният семинар, в който участниците споделяха мнения за проблеми със замърсяването с пластмаси, възможни решения, перспективи и потребителски послания за възможните ползи, трудности и перспективи за въвеждането на новите продукти.


Повече за проекта SEALIVE на https://sealive.eu/ с информация за иновативни кръгови стратегии за пластмаси на биологична основа и приложенията им на сушата и в морето

******
За допълнителна информация и контакти: Черноморска мрежа на неправителствените организации bsnn [at] bsnn [dot] org  0886314515

 

Сподели