В подкрепа на гласовете

Стратегия на БлуЛинк за 2017 - 2020

Нова средносрочна стратегия на БлуЛинк под надслов "Подкрепяме гласовете" прие по принцип Съветът на учредителите на фондацията на 4.11.2017 г. Стратегията съвпада с 20-тата годишнина от създаването на БлуЛинк. Окончателният текст на стратегията бе довършен от новоизбрания Управителен съвет на организацията за същия период, в състав: Наталия Димитрова-Попова, председател, Милена Димитрова и Павел Антонов. Пълният текст на стратегията гласи:

На 20-годишна възраст един млад човек е готов да се отнася отговорно към света и обществото като възрастен. БлуЛинк встъпва в 2018-а след две десетилетия на уникален регионален опит в подкрепа на електронното мрежуване и свободен обмен на информация за укрепване на гражданското общество, демокрацията, околната среда и прогресивните европейски ценности. Сега сме въоръжени с необходимите знания, за да разбрем днешните предизвикателства пред нашата мисия, богата експертиза, за да се изправим пред тях, и оперативен международен екип, който да положи необходимите усилия през следващите години. Стратегическия план на БлуЛинк за 2018 - 2010 очертава проблемите, с които трябва да се справим, и областите на действие, към които смятаме да се насочим. 

Демокрация под заплаха

Проблемите, пред които трябва да се изправим, са взаимно свързани. Не засягат само България или бившите социалистически страни в Европа. Дори способността на Европейския съюз да запази своята глобална роля в прогресивното социално развитие е поставена на карта. Неусточивите икономически и социални модели налагат комерсиализъм, масово потребление и легитимират алчността и печалбата на всяка цена. 

Политическите идеологии и представи за света, които традиционно си съперничат, са размити, значението им е отнето от клептократичните опортюнистични политически и бизнес лидери. Чрез масовите медии и социалните мрежи те отслабват обществените информираност и подкрепа за защита на жизненоважни общи ресурси, включително природната околна среда. 

Нови норми доминират доминират обществените и политически комуникации:

• отричане на знанието - за екологични промени, погазване на човешки права, бедност, социално неравенство, войни;
• отричане на отговорността за политически, бизнес и индивидуални действия, които са довели до тях;
• нетолерантност, омраза и открита агресия към уязвими групи и малцинства;
• отричане на правото да бъдат защитавани.
 
Това се постига чрез постепенна загуба на плурализма на информацията и отговорната журналистика. Новите медийни модели правят компромиси с етичната журналистика и я заместват с услуга за фалшиви новини, фалшиви снимки и фалшива реалност. Те се възползват от възможностите на интернет, като бързо замъгляват неговия демократичен потенциал. 
 

Демократичните намерения на хората да защитят техните общи ресурси и интереси също са отслабени. Лошо управление, протежиране, непотизъм и корупция задушават върховенството на закона и механизмите на свободния пазар. Институции и механизми за демократично гражданско участие, където съществуват, са парализирани или закрити. Същото се случва и с журналисти, които изпълняват функцията на кучета пазачи, хората, които разпространяват важна обществена информация, както и представители на гражданското общество. 

Докато тези проблеми са видими основно на национално и местно ниво, способността на европейските институции да се намесят е ограничена. Ангажиментите на Обединена Европа към демокрацията, човешките права, социалното равенство, солидарността, здравето и околната среда са под атака - не само в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), но и в страни с по-силни демократични традиции. 

Какво да направим

За да се справи с тези предизвикателства през периода 2018 - 2020 БлуЛинк ще работи в следните направления:

1. Подкрепа за стражевата журналистика в обществен интерес и откриване на независима журналистическа медия. Трябва да съхраним и разширим виртуалната редакция на национално и регионално ниво - на английски език (вероятно и на други езици), да обучаваме и наемаме независими журналисти, които искат да работят в обществен интерес, както и да търсим възможности да разширим аудиторията на нашата редакционна работа. 

2. Подкрепа за гражданското участие във взимането на решения, достъп до правосъдие, информация и прозрачност на управлението, и мрежуване за прогресивна демократична социална промяна. Последваща съпротива срещу законодателен, институционален и медиен натиск срещу прогресивното демократично гражданско общество. 

3. Е-комуникации и аналитична подкрепа за гражданското общество и обществено застъпничество за инициативи, които кореспондират с мисията на БлуЛинк и представят решения на изброените проблеми. Това включва наблюдение на корупцията, вмешателството на индустрията (в това число минна, добивна, тютюнева, оръжейна), прозрачност, независима журналистика, свобода на Интернет, човешки права, подпомагане на прогресивната зелена икономика. 

4. Насърчаване на стратегически мрежи и партньорства между различните сектори на прогресивното гражданско общество, социални движения, активни граждани, подкрепящи институции и бизнеси. 

5. Практическо изследване за задълбочаване на знанието по тези проблеми и идентифициране на ефективни решения за тях. 

Географското покритие на работата на БлуЛинк ще се разшири от България през ЦИЕ и ЕС, за да достигне глобални партньорства. За тази цел активно ще използваме нашите членства в национални и международни организации като Европейската мрежа за правосъдие и околна среда, Гражданския форум ЕС-Русия и Асоциацията за прогресивни комуникации. 

Сподели