BlueLink.net си търси мениджър на проекти / комуникации

Мрежата за гражданско действие BlueLink.net си търси мотивиран координатор на проекти / комуникации.

Търсим енергичен човек с желание да работи в обществен интерес, като координира проекти в сферата на действие на Фондация “БлуЛинк”, обусловени от мисията и идеалните ѝ цели. Проектите ни обхващат борбата с климатичните промени, опазването на природата и човешките права, насърчаване на гражданското участие при вземането на решения и укрепване на журналистиката и гражданското общество.

За кандидата

Всички членове на екипа на BlueLink.net участват и в електронните и комуникационни дела на мрежата. Комуникационни, журналистически и дигитални способности и опит са добре дошли.
Търсеният човек е организиран, самостоятелен, способен да си гони задачите и да спазва срокове. Цени се инициативност и собствена тяга за действие. Добре е да познава спецификата на работата по проекти, включително съставяне на предложения, работни планове, бюджетиране и отчитане на дейностите. В екипа на БлуЛинк е всеки си тежи на мястото, но трябва взаимодействие и екипност.

За БлуЛинк

БлуЛинк е фондация в обществен интерес, която поддържа гражданска информационно-технологична мрежа, анализира, насърчава и практикува ефективното ползване на интернет в подкрепа на демокрацията, опазването на природата и ценностите на обединена Европа. Развиваме демократичното гражданско общество и обществено отговорна журналистика. Изпълняваме дигитални, комуникационни, журналистически дейности, изследвания и анализи, свързваме участниците в обществените процеси и гражданските организации. Работим с широк кръг организации, институции, партньори и донори в България, ЕС, Балканите и други страни. Повече за делата ни може да намерите тук.

Не дискриминаме никого на никакво основание и насърчаваме разнообразие, равноправие и зелен мироглед. Не е нужно да знаете всички отговори и решения - ще ги търсим заедно. Но е важно да споделяме и подкрепяме мисията, визията и дейностите на БлуЛинк - вижте ги тук.

За позицията

Работата при нас често включва пътуване и изисква владеене на английски език. Шофьорски способности са добре дошли. Иначе, работата е постоянна, на пълен работен ден, в офиса ни в София. Предлагаме възнаграждение в диапазона 2000 - 3500 лв на месец, но съобразяваме опита и качествата на всеки кандидат.

Ако всичко това Ви се стори интересно и подходящо:

 • прочетете повече в сайтовете ни за журналистическата работа, дейностите, целите и проектите на БлуЛинк;
 • напишете ни кратък имейл до office [at] bluelink [dot] net (subject: %D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%8A%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%2F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) (office <at> bluelink <dot> net), като споделите как и защо Вашите интереси Ви водят към работа в БлуЛинк. Въпроси са добре дошли. Може да Ви потърсим и поискаме допълнителни материали или сведения за кандидатурата Ви.

 

Срок

Търсим си човека час по-скоро. Обявата е отворена до 7 октомври 2022 г., но не чакайте крайния срок - подходящият кандидат може да започне още утре.

 

Описание на длъжността


Мениджърът на проекти / комуникации

 • координира проекти в областите на работа на БлуЛинк, като следи за изпълнението и качеството на дейностите и продуктите;
 • води кореспонденция с донори, партньори, участници и медии;
 • поддържа документация, изготвя описателни отчети и координира изготвянето на финансови отчети по проектите;
 • координира комуникацията между членовете на екипите на координираните проекти;
 • пише текстове и публикува материали в сайта и комуникационните канали на БлуЛинк.;
 • превежда статии и други материали от английски на български и обратно;
 • борави с уеб страницата на bluelink.net, профилите на организацията в социалните мрежи, както и други сайтове, свързани с дейността на БлуЛинк.

 

Всеки член на екипа

 • участва в  дейностите на БлуЛинк, когато трябва;
 • допринася за набирането на средства, писането на предложения и отчитането на проекти;
 • поддържане на собствените ни и социалномрежови информационни инструменти;
 • допринася за изготвянето на Годишния доклад и други издания на БлуЛинк.

 

Очаквания

 • надеждно управление, изпълнение и отчитане на проекти;
 • идеи и вписане на предложения;
 • интерес към качествена журналистика в обществен интерес;
 • отличен български и работен английски език (писмено и говоримо);
 • умения за работа самостоятелно и в екип;
 • готовност за пътуване, общуване и комуникация;
 • споделяне на ценностите и идеалните цели на БлуЛинк.

 

Качества и компетентности, които ценим (не непременно наведнъж)

Не пропускайте да се похвалите, ако имате опит с:

 • излъчване и продукция на видео в Интернет;
 • анимация;
 • CMS;
 • телевизионна или друга журналистика;
 • работа със софтуер и техника за излъчване в интернет;
 • организаторски опит за телевизия или видеоблог;
 • разбиране на политиката, гражданското общество и обществените процеси;
 • изготвяне на предложения и доклади за проекти;
 • разследвания и анализи;
 • изкуство, вкл. музика и литература; или
 • ветроходство.

 

За повече информаиция:

Тел. +359 888 704 661 или office [at] bluelink [dot] net (subject: %D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA) (office <at> bluelink <dot> net)

Сподели