БлуЛинк подкрепи искане за вето на промените в АПК

БлуЛинк е сред 50 организации с нестопанска цел, които подкрепят искането на правозащитни и природозащитни граждански организации към българския президент да върне за ново обсъждане в Народното събрание приетите на 25 юли 2018 г. промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), които поставят редица правни пречки пред достъпа до правосъдие за гражданския сектор.

Искането, изготвено и внесено от фондация „Програма достъп до информация“, призовава президента Румен Радев да упражни правомощието си да върне Закона за изменение и допълнение на АПК за ново обсъждане в парламента. Чрез приетия законопроект, Народното събрание се подиграва с принципа на чл.120, ал.2 от Конституцията, според който: „Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон.“, отбелязват експертите. 

Приетите изменения ограничават правото на достъп до административно правосъдие, като много от делата се превръщат в едноинстанционни, а при тези, които остават двуинстнанционни, държавните такси по жалбите се увеличават многократно, предупреждават експертите. Дължимите държавни такси по касационни жалби се увеличават с 14 пъти за граждани и със 70 пъти за юридическите лица с нестопанска цел. Предвижда се да бъдат събирани и държавни такси като процент от материалния интерес, което е в посока обратна на политиката на Европейският съюз за включване на оценката на екосистемните услуги в държавното управление.

“Това е един от най-мощните удари върху демократичната система и защитата на основните права на гражданите и юридическите лица от 1989 г. досега и представлява сериозна крачка назад в посока на авторитарната държава, в която липсва адекватен контрол върху законността на актовете и действията на администрацията и върховенство на закона”, се казва в искането.
 

Позицията на БлуЛинк в подкрепа на искането е в унисон с мисията на фондацията да подкрепя гражданското общество, демокрацията и ценностите на обединена Европа. В партньорство с европейската мрежа Праводъдие и околна среда, БлуЛинк координира поредица от аналитични работилници, чрез които представители на неправителствени организации обменят анализи и информация за новите форми на натиск, и координират ответни и правни действия.

От 2017 г. БлуЛинк работи регионално за анализ на атаките срещу гражданското общество в държавите от Централна и Източна Европа преди и след присъединяването им към Европейския съюз. Дейностите са в рамките на проект "Да си припомним Европа" и съчетава анализ и действия на историци, политически и социални изследователи, представители на гражданското общество, журналисти и политици  от България, Унгария, Полша и други страни от Централна и Източна Европа.

Още нещо важно

За да продължава да подкрепяме гражданскотото общество като поддържа информационни канали и отстоява демокрацията, природата и европейските ценности, БлуЛинк има нужда от самостоятелност. Подкрепете работата ни, като направите дарение на фондация „БлуЛинк“. БлуЛинк има стриктна политика и не приема финансиране от донори, организации и личности, които не споделят мисията и ценностите ни.

 

Повече по темата в БлуЛинк

Граждански достъп до вземане на решения за околната среда и правосъдие.

Сподели